fbpx

Lucia Harvanová & Kiril Stoyanov | b minor

19. septembra 2021
— Hlavná sála

Lucia Harvanová (husle) a Kiril Stoyanov (bicie nástroje) sa spoznali ako kolegovia v orchestri Slovenskej filharmónie a začali spolupracovať aj ako komorní hráči v duu, ktoré je svojim obsadením jedinečné.

Keďže literatúra pre duo husle a bicie nástroje takmer neexistuje, všetky skladby sú novými originálnymi úpravami už existujúcich skladieb alebo ide o úplne nové skladby, napísané špeciálne pre nich.

Kiril Stoyanov
je absolventom Národnej hudobnej školy Lubomira Pipkova v Sofii. V roku 2013 ukončil magisterské štúdium na hudobnej akadémii Panča Vladigerova v Sofii. Postgraduálne študoval na Univerzite Mozarteum v Salzburgu u Petra Sadla. V súčasnosti pôsobí v Slovenskej filharmónii ako 1. tympanista.

Lucia Harvanová
študovala na Konzervatóriu v Bratislave v triede Stanislava Muchu (2006 – 2012). V roku 2017 ukončila magisterské štúdium s vyznamenaním na Musik und Kunst Privatuniversität Wien v triede Juliana Rachlina. Od roku 2017 pôsobila ako členka Slovenskej filharmónie, od novej sezóny 2021/2022 je prvou koncertnou majsterkou Slovenského národného divadla.

PROGRAM
• Madrigal a bulharský tanec – Kiril Stoyanov
• Passacaglia (pre husle a marimbu) – Johan Halvorsen (upr. K. Stoyanov)
• Kadencia pre husle sólo – Ladislav Burlas
• 44 Duet pre 2 husle, Sz. 98 – Béla Bartók (upr. K. Stoyanov)
• Yellow leaves (husle a bicie nástroje) – Giya Kancheli
• Tango pour Claude (pre husle a marimbu) – Richard Galliano (upr. K. Stoyanov)
• Crossover (malý bubon sólo) – Wolfgang Reifeneder
• Malá toccata, op. 1. č. 1 – Petar Hristoskov
• Yo soy María (pre husle a marimbu) – Astor Piazzolla (upr. K. Stoyanov)

Vstup na toto podujatie je povolený podľa COVID protokolu ZÁKLAD všetkým návštevníkom.

V Malom Berlíne robíme všetko pre zdravie divákov. Prečítajte si o našich krokoch aj nad rámec povinných opatrení, ktoré zvyšujú bezpečnosť kultúrnych podujatí.