Magazín dofoto / diskusia o dokumentárnej fotografii

  • Vstupné:
  • — zdarma

Redaktori magazínu dokumentárnej fotografie predstavia projekt dofoto, porozprávajú, prečo vznikol a kto za ním stojí. Následná prednáška bude hľadať odpoveď na otázku „Kam smeruje dokumentárna fotografia?“. Ďalej sa v diskusii cez diela svetových autorov definuje tento žáner fotografie a jeho poslanie v dnešnom svete. Nebudú chýbať ukážky dokumentárnych esejí.

Besedovať budú šéfredaktor magazínu dofoto.sk Juraj Marec, fotograf, pedagóg a kurátor Matúš Zajac a publicista Martin Čulík.

Podujatie organizuje: webový magazín dofoto.sk.