fbpx

Materiálový dizajn

26. februára 2019
— Hlavná sála

Po prvej prezentácii astronomickej skupiny v novembri minulého roka je tu opäť prednáška z Ústavu výskumu progresívnych technológií MTF STU v Trnave. Tentoraz nám Mariana Derzsi predstaví svoj tím a na čom pracujú. Budeme modelovať materiály pomocou výkonných počítačov.

Každý predmet v našom svete je ako kniha, ktorá rozprava svoj vlastný a jedinečný príbeh. Ten príbeh je písaný abecedou prírody a jej písmenkami sú atómy. Tak ako sa spájajú písmenka do slovíčok, slovíčka do viet a vety do textu, takisto sa atómy zlučujú do molekúl, molekuly do zlúčenín a tie do materiálov, po ktorých siahame, vždy keď chceme zostrojiť nový predmet. Každá kniha je napísaná tými istými písmenkami, rozpráva však vždy iný príbeh a tak je to i s materiálmi.

Príroda nám poskytuje neobmedzené možnosti vytvoriť vždy nový, jedinečný materiál a našim kľúčom do jeho porozumenia je v prečítaní si jeho celého príbehu – nahliadnutí do jeho mikrosveta tvoreného atómami. V tejto prednáške si povieme o tom, ako nám virtuálny svet počítačov pomáha nahliadať do tohto mikrosveta, a ako takto získané poznatky využívame pri hľadaní nových doposiaľ neznámych materiálov opäť pomocou počítačov.