fbpx

Médiá a umenie

13. apríla 2016
— Berliner DKP

Ako mediálne obrazy formujú súčasnú vizualitu? Existuje ich napojenie na svet umenia? Dokáže umenie tvoriť kritický komentár a overovací mechanizmus k šíreniu a nekritickému používaniu obrazov produkovaných médiami? Ďalšia z prednášok Romana Gajdoša o umení a vizualite bude venovaná vzťahu umenia a mediálnych obrazov.