fbpx

Online prednáška: Projekt Tatry

16. februára 2021
— Online

Prednáška architekta Martina Zaička vás prevedie architektúrou 20. storočia v najstaršom a najznámejšom národnom parku na Slovensku – vo Vysokých Tatrách.

Minulé storočie bolo storočím hospodárskeho rozvoja, zmeny spôsobu života a nebývalého populačného rastu, ktoré so sebou priniesli nové požiadavky na rozvoj miest. V prípade Vysokých Tatier aj na rozvoj stavieb pre kúpeľnú rekreáciu a oddych. Bolo to storočie, v ktorom sa skúšali nové formy a obsahy architektúry v štýle, ktorý dnes nazývame modernizmus.

Martin Zaiček
architekt, ktorý sa venuje sa výskumu a propagácii architektonického dedičstva 20. storočia. Je členom občianskeho združenia Archimera, DOCOMOMO Slovakia a umeleckej skupiny Opustená (re)kreácia. Je doktorandom Fakulty architektúry STU v Bratislave. Vo svojom výskume sa venuje vývoju kúpeľnej architektúry medzi rokmi 1948-1989 na Slovensku. Autor je spoluautorom publikácie Off season venovanej liečebnému domu Machnáč v Trenčianskych Tepliciach. Je tiež autorom série publikácii C20, v ktorej doposiaľ vyšlo 6 častí sprievodcov architektúrou – Trenčianske teplice, Bratislava – funkčné mesto, Bratislava – moderné centrum, Trnava, Piešťany a Vysoké Tatry.