fbpx

Pavel Kosatík: Slovenské století

16. mája 2022
— Hlavná sála
Vstupné:
— v deň podujatia: 2 €
Online predaj: MaxiTicket.sk

Hosťom ďalšieho literárneho večera bude český spisovateľ a historik Pavel Kosatík. Porozprávame sa o jeho najnovšej knihe a o spoločných česko-slovenských dejinách.

Aké sily formovali podoby česko-slovenského spolužitia a aká je česká zodpovednosť za to, že spolužitie v jednom štáte skončilo nedorozumením?

Autor sleduje vývojový oblúk slovenskej spoločnosti v rokoch 1918 – 1998 a konštatuje, že Slováci nepremárnili svoj historický čas. Začínali z oveľa horšej východiskovej pozície ako Česi. Ich verejný a politický život nie len že nemal štruktúru, ale takmer neexistoval. Kosatík sa snaží písať o nejednoduchých historických témach zrozumiteľným a podnetným spôsobom.

Pavel Kosatík (*1962)
spisovateľ, scenárista a autor viacerých monografií významných osobností českých dejín a kultúry, televíznych scenárov a originálnych sond do českých dejín, ako sú knihy České snění (2010) a České okamžiky (2011). Jeho knižný rozhovor s Helenou Třeštíkovou (2017) sa stal bestsellerom. Je držiteľom mnohých ocenení vrátane Ceny Toma Stopparda (2001) a Ceny Ferdinanda Peroutku (2009). V roku 2018 vyšla obsiahla kniha o T. G. Masarykovi Jiný TGM, ktorá pomenúva pôsobivé kvality a polemicky sa zaoberá chybami prvého československého prezidenta.

V Malom Berlíne robíme všetko pre zdravie divákov. Prečítajte si o našich krokoch aj nad rámec povinných opatrení, ktoré zvyšujú bezpečnosť kultúrnych opatrení.