fbpx

PRAK

13. októbra 2016
— Berliner DKP

Pozývame vás na PRAK. Témou toho októbrového bude dielo Williama Shakespeara.

Určite Vám niečo hovoria postavy ako Hamlet, Othelo, Rómeo a Júlia. Ak ste si predsa len nie celkom istý, prijmite naše pozvanie na Prak, v ktorom hlbšie pozrieme do duší týchto postáv v podobe prednášky, vedomostného kvízu a literárnej dielne s našou hosťkou Luciou Brezovskou. O Shakespearovi a jeho diele bude hovoriť tak, aby sa ho už nikto nebál a rád ho čítal.

Lucia Brezovská / pochádza z Trnavy, venovala sa literárnej tvorbe, v súčasnosti sa venuje publicistike. V minulosti aktívne pracovala v Trnavskom literárnom klube a podieľala sa na vydávaní časopisu Liter. Organizovala dva ročníky Trnavských literárnych slávností. Momentálne pôsobí ako doktorandka na FMK UCM.

Prednes / Martin Tvrdý. Študoval slovenčinu, literatúru a etiku na Pdf TU, kde si urobil aj doktorát. Učarovala mu najmä literatúra, ktorej sa snaží venovať aj autorsky. Slovesné umenie je preňho všetkým.