fbpx

Prednáška Marca Schmidta z Technickej univerzity Berlín o skúsenostiach s manažmentom dažďových vôd v meste Berlín. Preklad bude zabezpečený.

Budeme diskutovať  o možnostiach ovplyvnenia mikroklímy v mestách zadržiavaním dažďovej vody. Mesto Berlín bolo v časoch blokády západného Berlína prinútené maximálne efektívne hospodáriť s vodnými zdrojmi, a preto má bohaté skúsenosti s manažmentom dažďových vôd. Ako tieto skúsenosti využiť pre Trnavu? Čo môže urobiť samospráva, ale aj každý občan – obyvateľ Trnavy pre zlepšenie situácie?

Lektorom prednášky bude Marco Schmidt z technickej Univerzity Berlín. Je krajinným architektom, venuje sa environmentálnemu plánovaniu a pôsobí na Ústave architektúry, v pracovnej skupine „Watergy“. Od roku 1992 pôsobí vo výučbe a výskume na Technickej univerzite v Berlíne. Zameriava sa na rozvoj potrebných zručností a osvedčených postupov v ekologickej a energeticky efektívnej výstavbe, na hodnotenie budov, najmä stratégie energetickej účinnosti a na zadržiavanie dažďovej vody. Venuje sa riešenie efektu tepelného ostrova urbanizovaných zón a stratégií na zmiernenie a prispôsobenie sa zmene klímy a ochladzovacím efektom odparovania. Ako konzultant pôsobí na rôznych stavbách ako napr. na Potsdamer Platz, Berlín. Od roku 2016 pôsobí aj vo Federálnom inštitúte pre výskum v oblasti stavebníctva, mestských zón a územného rozvoja, divízie energetického optimalizovania budov.

organizátori: Voda pre klímu, Trnavský samosprávny kraj