fbpx

UA (SK nižšie):
Художниця з Києва Оксана Садовенко вивчає живопис та працює над дослідженням теми міського простору. Лекторка запрошує українську спільноту разом поміркувати про пошук ідентичності в новому просторі через спільне осмислення ландшафту Трнави з допомогою мистецтва. Зустріч підходить не лише для художників, але й для всіх, хто хоче творчо виразити та пізнати себе. Усім необхідним ми забезпечимо.

На вас чекає:

Лекційна частина. (1,5 год.)
Разом ми зможемо дослідити, як мистецтво допомагає відчути зв’язок з новим місцем. Познайомимося з ідеями художника ситуаціоніта Гі Дебора та антрополога Марка Оже, поняттями Place Attachment, Sense of place, non place. Розглянемо як відомий словацький художник Петер Бартош досліджував пейзаж, ландшафт та мапи. Дізнаємося, як словацькі художники 70-80-х років минулого століття працювали з містом і місцем та наскільки важливим є вуличний простір в словацькому мистецтві. Будемо розмірковувати над власним досвідом втрати та набуття “sense of place” і як можна осмисити власний досвід пошуку ідентичності в новому ландшафті.

  • Спільна прогулянка Трнавою, на якій ми разом осмислимо отримані знання та краще зрозуміємо місто. (30 хв.)
  • Перерва 10 хв. на відпочинок та перекус.
  • Воркшоп, під час якого ми відрефлексуємо отриманий досвід та створимо спільну мапу Трнави використовуючи різні живописні техніки. (30 хв.)

Про лекторку:

Оксана Садовенко — художниця і дитяча викладачка, студентка Художньої Академії образотворчих мистецтв і дизайну в Братиславі, де вивчає живопис. У Києві Оксана закінчила Національну Академію образотворчого мистецтва і архітектури та працювала в різних мистецьких інституціях, є авторкою та викладачкою освітніх мистецьких програм для дорослих і дітей.


SK:

Oksana Sadovenko, umelkyňa z Kyjiva, študuje maľbu a pracuje na téme mestského priestoru. Pozýva ukrajinskú komunitu na spoločné zamyslenie sa nad hľadaním identity v novom priestore prostredníctvom spoločného chápania Trnavy cez prizmu umenia. Stretnutie je vhodné nielen pre umelcov, ale pre každého, kto sa chce kreatívne vyjadriť. Všetky materiály budú zabezpečené.

Na čo sa môžete tešiť:

Prednáška (1,5 hodiny).
Preskúmame, ako nám umenie pomáha spojiť sa s novým miestom. Zoznámime sa s myšlienkami situacionistu Guya Deborda a antropológa Marca Augéra, s pojmami Place Attachment, Sense of Place, Non Place. Pozrieme sa na to, ako známy slovenský výtvarník Peter Bartoš skúmal krajinu a mapy. Zistíme, ako slovenskí umelci 70. a 80. rokov pracovali s mestom a tým aký dôležitý je v slovenskom umení priestor ulice. Zamyslíme sa nad vlastnými skúsenosťami so stratou a získaním „zmyslu pre miesto“.

  • Spoločná prechádzka po Trnave, na ktorej budeme reflektovať získané poznatky a lepšie pochopíme mesto a priestor okolo nás (30 min.).
  • Prestávka 10 min. na oddych a občerstvenie.
  • Workshop, na ktorom sa budeme zhovárať o našich skúsenostiach a vytvoríme spoločnú mapu Trnavy pomocou rôznych maliarskych techník (30 min.)

O LEKTORKE:

Oksana Sadovenko je umelkyňa a lektorka pochádzajúca z Ukrajiny. V súčasnosti študuje maľbu na Vysokej školy výtvarných umení v Bratislave. Oksana vyštudovala Národnú akadémiu výtvarných umení a architektúry v Kyjive a pracovala v rôznych umeleckých inštitúciách. Je autorkou kníh a lektorkou vzdelávacích umeleckých programov pre deti a dospelých.