fbpx

Raster: Formula a Caravaggio

11. mája 2021
— Online

Pod hlavičkou Raster uvádzame prednášky venované vizuálnemu umeniu. Ich lektorom je výtvarník a pedagóg Roman Gajdoš, ktorý si pravidelne pozýva hostí a spolu diskutujú o zámeroch, efektoch či podobách výtvarného umenia. Pozvanie do Rastra tentoraz prijal výtvarník Rastislav Podhorský.

Čo to znamená stávať sa výtvarníkom? V akom vzťahu stojí výtvarník voči tradícii média, ktoré sám používa? Kedy hovoríme o jazyku vo výtvarnom umení? A aký je vzťah medzi Caravaggiom a formulou?

Od otázok kladených všeobecne až po tie najosobnejšie — mnohí výtvarníci sa pýtajú samých seba na povahu vlastnej práce a umeleckej tvorby. Prednáška na príkladoch vo vizuálnom umení a na príklade osobnej skúsenosti autora s maľbou i kresbou bude pokusom o načrtnutie odpovedí na vyššie uvedené otázky. Tieto odpovede sa nedotknú len vytvárania, ale aj vnímania umeleckých diel. Prednáška je určená výtvarníkom, študentom umenia a v neposlednom rade aj laikom.

Rastislav Podhorský
Vyštudoval na VŠVU na Katedre maľby a iných médií u prof. Daniela Fischera. Za diplomovú prácou S dychom po korení získal Cenu rektora VŠVU. V roku 2015 vyhral s maľbou Sýtenie prázdna súťaž Maľba – Cena Nadácie VÚB. Okrem umeleckej tvorby sa venuje filozofickej reflexii umenia. V roku 2017 vydal knihu Prievozník – O ľuďoch v neumení a figúrach v umení. Dnes je vedúcim Ateliéru maľby III. na VŠVU v tandeme s Martinom Špircom. Má za sebou niekoľko samostatných a mnohé skupinové výstavy.