fbpx

Raster online: Maľba a architektúra

11. mája 2020
— Online

Pozvanie do Rastra tentoraz prijal výtvarník Václav Kočí.

Pod hlavičkou Raster uvádzame prednášky venované vizuálnemu umeniu. Ich lektorom je výtvarník a pedagóg Roman Gajdoš, ktorý si pravidelne pozýva hostí a spolu diskutujú o zámeroch, efektoch či podobách výtvarného umenia.

Prednáška Václava Kočího predstaví posledné obrazové cykly jeho maliarskej práce a tiež vybrané realizácie v architektúre. Ukáže, akým spôsobom autor tvorí voľné ateliérové práce, ale aj to, ako pristupuje k ich implementácii do priestorov architektúry. Predstaví autorov pohľad na dnes opäť veľmi aktuálnu tému prepájania výtvarného umenia s úžitkovým verejným priestorom.

Václav Kočí (nar. 1981 v Znojme, žije a pracuje v Brne) je vizuálny umelec venujúci sa hlavne konceptuálnej maľbe založenej na transpozícii textových a numerických informácií do kódovaných vizuálnych foriem.

Zároveň je jedným z organizátorov Open Studios Brno, udalosti, ktorá pravidelne sprostredkováva výtvarné umenie širokému publiku. Študoval v Ateliéri maľba 3 Petra Kvíčalu na Fakulte výtvarných umění VUT v Brne, kde taktiež získal doktorát. V súčasnosti pôsobí tiež ako pedagóg na Ústave architektúry na Stavebnej fakulte VUT v Brne