fbpx

Raster Online: Nedokončiteľné obrazy

23. februára 2021
— Online

Pod hlavičkou RASTER uvádzame prednášky venované vizuálnemu umeniu. Ich lektorom je výtvarník a pedagóg Roman Gajdoš, ktorý si pravidelne pozýva hostí a spolu diskutujú o zámeroch, efektoch či podobách výtvarného umenia.
Pozvanie do Rastra tentoraz prijal výtvarník Milan Houser.

Maliar Milan Houser predstaví ako sa cez výklad vlastnej umeleckej činnosti dostáva k všeobecnejším témam ako je riadená náhoda, experiment s maliarskou technológiou alebo procesuálnosť.

Milan Houser
sa dlhodobo venuje abstraktnej maľbe prelínajúcej sa s objektovou tvorbou. Pre jeho prístup je charakteristické skúmanie všetkých základných materiálových zložiek obrazu: blindrámu, plátna, farby. Jeho vzťah k maľbe je však „nemaliarsky“, dlhodobo používa priemyselné materiály a technológie. Kontinuálne precizuje pomerne úzky okruh formálnych postupov, v poslednom čase používa farebný lak, ktorý si necháva špeciálne vyrábať. Tvorí vo veľkých nenaratívnych sériách, ktorými sa snaží obsiahnuť a vyčerpať všetky sledované formálne postupy s cieľom akejsi opakovanej, alebo skôr opakovateľnej, dokonalosti. Ústrednou témou jeho tvorby nie je len fascinácia vybranými fyzikálnymi vlastnosťami materiálového sveta, ale i možnosť jeho videnia a vnímania. Žije a pracuje v Brne.