fbpx

Pozvanie do online rastra tentoraz prijal Štefan Oliš z občianskeho združenia TRAKT.

Pod hlavičkou RASTER uvádzame prednášky venované vizuálnemu umeniu. Ich lektorom je výtvarník a pedagóg Roman Gajdoš, ktorý si pravidelne pozýva hostí a spolu diskutujú o zámeroch, efektoch či podobách výtvarného umenia.

Štefan Oliš ako jeden zo zakladajúcich členov rozpovie na prednáške históriu TRAKTu a to, ako prekonali rôzne prekážky, vypichne najzaujímavejšie projekty, povie niečo o filozofii združenia a plánoch do budúcna. Štefan Oliš po skončení strednej školy pracoval ako grafický dizajnér, neskôr študoval na Pedagogickej fakulte v Trnave a digitálne média na Akadémií umení v Banskej Bystric. Za svoju silnú stránku považuje prepojenie s rôznymi komunitami z oblasti športu, kultúry a ďalších odvetví, ktoré k sebe niekedy len veľmi ťažko hľadajú cestu. Pedagogicky pôsobí na ŠUP v Trenčíne, kde často prirodzene prepája svoje umelecké aktivity s komunitou mladých ľudí.

Občianske združenie TRAKT založil Štefan Oliš v roku 2009 s kamarátom a bývalým spolužiakom zo strednej školy Lukášom Matejkom. Združenie má síce sídlo v Trenčíne, no nie je viazané na žiadny konkrétny priestor a svoje projekty realizuje v rámci celého Slovenska, často s medzinárodným presahom. TRAKT sa venuje kultúre a umeniu so zameraním na digitálne výtvarné umenie, ale pôsobí aj v oblasti súčasného tanca a vzdelávania.

Vstupné za zakúpené vstupenky bude vrátené.