fbpx

Umenie v pohybe: Tanec s farbou

13. októbra 2019
— Malá sála

V priestoroch Malého Belína sa bude konať tvorivý workshop pre deti od 8 rokov.

Na tomto zážitkovom workshope si deti spoločne s lektorkami vyskúšajú, ako sa dá všemožnými spôsobmi pracovať s vlastným telom. Počas tejto aktivity budú prenášať pocity z hudby do výtvarnej podoby pohybom – tancom. Cieľom je, aby si deti odniesli zážitok, ale aj to, aby sa naučili vnímať mocionálne pôsobenie farieb a vedeli sa prostredníctvom nich výtvarne vyjadrovať.

Workshop sa bude skladať z troch častí. Začneme jednoduchou warm-up aktivitou, zatancujeme si, predstavíme sa a povieme si o význame farieb. Následovať bude zážitková aktivita plná hudby, rytmu, tanca a farieb. Nebudeme obmedzovaní len na používanie rúk, my totižto budeme tvoriť aj za pomoci nôh. Počas tvorby sa budeme rozprávať a analyzovať naše výtvory. Tešíme sa na Vás!

Na tento workshop v novembri nadviaže pokračovanie: Umenie v pohybe: Tanec so svetlom.

Aby bol workshop čo najefektívnejší, jeho kapacita je obmedzená na 12 miest.
trvanie workshopu: 2 hodiny
vstupné: zdarma
povinná registrácia: e-mailom na workshop(zavináč)malyberlin.sk

Lektorky

Denisa Baumgartnerová, Michaela Lehoczká

Študentky pedagogiky výtvarného umenia na Pedagogickej fakulte Trnavskej univerzity. Momentálne sú v 2. ročníku magisterského stupňa. Popri štúdiu na vysokej škole v Malom Berlíne v súčasnosti pôsobia ako stážistky.

Michaela sa odborne venuje skúmaniu vplyvu farieb na človeka s prihliadnutím na arteterapiu a folklóru, zvlášť tomu myjavskému, a folklórnym inšpiráciám v móde. Denisa sa zaoberá skúmaním identity, fotografuje a experimentuje s maliarskou technikou fluid painting, venuje sa problematike nadprodukcie umeleckých diel a s tým súviasiacu tému ready-madu a recyklácie. Druhý rok pracuje ako externý lektor výtvarného krúžku v Kalokagatii, počas leta pracuje ako animátorka v detských táboroch a aktívne sa venuje aj dobrovoľníctvu v občianskom združení Katarínka.