fbpx

Umenie v pohybe: Tanec so svetlom

10. novembra 2019
— Hlavná sála

V priestoroch Malého Belína sa bude konať tvorivý workshop pre deti od 8 rokov.

Cieľom je prepojenie hry so svetlom, zvanej luminografia, s tanečným pohybom. V prvom rade sa naučíme technicky postup tvorby luminografie a hravým spôsobom sa naučíme tvoriť ako abstraktný umelci maľujúci svetlom.  Workshop je zameraný na prirodzený prejav a poznanie vlastného tela, tanečnú improvizáciu v spojení s výtvarným umením a tvorivosťou.

Workshop sa bude skladať z viacerých, na seba nadväzujúcich častí. Začneme krátkou aktivitou, počas ktorej si účastníci vyskúšajú tanec so svetlom a vymyslia si vlastné tanečné kroky. Počas toho sa oboznámime s fotoaparátom a jeho funkciami. Započúvame sa do hudby a zvukov, ktoré sa budeme pokúšať znázorňovať za pomoci svetla. Pomáhať pri lepšej orientácii a tvorbe nám bude premietanie aktuálneho diania na plátne – predsa len sa celý workshop musí odohrávať v prítmí. Nemusíme sa však báť, výsledok bude určite stáť za to!

Workshop voľne nadväzuje na októbrový workshop Umenie v pohybe: Tanec s farbou.

Aby bol workshop čo najefektívnejší, jeho kapacita je obmedzená na 12 miest.
trvanie workshopu: 2 hodiny
vstupné: zdarma
registrácia: e-mailom na workshop(zavináč)malyberlin.sk

Lektorky

Denisa Baumgartnerová, Michaela Lehoczká

Študentky pedagogiky výtvarného umenia na Pedagogickej fakulte Trnavskej univerzity. Momentálne sú v 2. ročníku magisterského stupňa. Popri štúdiu na vysokej škole v Malom Berlíne v súčasnosti pôsobia ako stážistky.

Michaela sa odborne venuje skúmaniu vplyvu farieb na človeka s prihliadnutím na arteterapiu a folklóru, zvlášť tomu myjavskému, a folklórnym inšpiráciám v móde. Denisa sa zaoberá skúmaním identity, fotografuje a experimentuje s maliarskou technikou fluid painting, venuje sa problematike nadprodukcie umeleckých diel a s tým súviasiacu tému ready-madu a recyklácie. Druhý rok pracuje ako externý lektor výtvarného krúžku v Kalokagatii, počas leta pracuje ako animátorka v detských táboroch a aktívne sa venuje aj dobrovoľníctvu v občianskom združení Katarínka.