fbpx

Veda v CenTTre: Vírusy okolo nás

8. novembra 2021
— Hlavná sála

Vírusy sú obligátne vnútrobunkové parazity s obrovskou variabilitou a schopnosťou rýchlo sa meniť, adaptovať a rozširovať v rôznych hostiteľských organizmoch. Hoci sú neviditeľné, infikujú všetky živé organizmy.

V rámci prednášky si vysvetlíme, či sú všetky vírusy škodlivé a patogénne, aká je ich štruktúra a veľkosť genómu, ako sa replikujú v bunke a akými evolučnými procesmi sa formuje ich rôznorodosť a schopnosť rýchlo sa meniť a prispôsobovať hostiteľovi. Nevynecháme ani pandémiu (nielen) koronavírusu, problematiku detekcie vírusov a možnosti spomalenia vírusových nákaz.

Ing. Miroslav Glasa, DrSc.
pracuje vo Virologickom ústave Biomedicínskeho centra SAV v Bratislave a prednáša aj na Katedre biológie Fakulty prírodných vied UCM v Trnave. Venuje sa rastlinným vírusom a ich vzťahu k hostiteľskému organizmu, štúdiu vírusového genómu, evolučným faktorom formujúcim molekulárnu diverzitu rastlinných vírusov. Náplňou jeho výskumu je aj špecifická diagnostika vírusov. Bol zodpovedným riešiteľom viacerých vedeckých projektov VEGA, APVV a spoluriešiteľom európskych projektov zameraných na molekulárnu epidemiológiu, variabilitu a detekciu vírusových patogénov. Je autorom a spoluautorom viac ako 90 vedeckých publikácií evidovaných vo Web of Science.

Prednášku organizuje Fakulta prírodných vied UCM v Trnave v rámci cyklu Veda v cenTTre.

Podujatie prebehne v COVID režime ZAOČKOVANÍ, a teda vstup bude za dodržania všetkých epidemiologických opatrení povolený návštevníkom, ktorí sú plne očkovaní.

V Malom Berlíne robíme všetko pre zdravie divákov. Prečítajte si o našich krokoch aj nad rámec povinných opatrení, ktoré zvyšujú bezpečnosť kultúrnych podujatí.