fbpx

Vedecká čajovňa

12. decembra 2018
— Hlavná sála

Academia Istropolitana Nova a Helsinský výbor pre ľudské práva na Slovensku vás pozývajú na vedeckú čajovňu, diskusné podujatie venované otázkam európskej demokratickej kultúry.

Cieľom podujatia je prispieť k posilneniu európskych hodnôt, kultúry mieru a demokracie najmä v radoch mládeže. Zúčastneným sprostredkujeme kompetencie a posilnenie cestou hlbšieho poznania zmyslu a zásad demokracie, právneho štátu a ľudských práv.

Moderátorka vedeckej čajovne: Mgr. Xénia Takáčová

Registračný formulár: https://goo.gl/forms/t00zgxSlFjgUxDW12. Prihlásiť sa je možné do 07. 12. 2018.

Program:

  • 8:00 – 8:30 Registrácia účastníkov
  • 8:30 – 9:00 Otvorenie, predstavenie projektu Platforma ambasádorov a ambasádoriek európskej demokratickej kultúry (PhDr. Kálmán Petőcz, PhD., PhDr. Dagmar Horná, PhD.; Academia Istropolitana Nova; Helsinský výbor pre ľudské práva na Slovensku)
  • 9:00 – 10:00 Demokracia a spoločenská (ne)dôvera (Mgr. Robert Klobucký, PhD., PhDr. Alexandra Matejková; Sociologický ústav Slovenskej akadémie vied)
  • 10:00 – 10:30 Diskusia
  • 10:30 – 10:45 Občerstvenie
  • 10:45 – 11:30 Mladí ľudia a súčasnosť a budúcnosť európskej bezpečnosti / Pohľad z Organizácie pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe – OBSE (Mgr. Samuel Goda, PhD.)
  • 11:30 – 12:00 Diskusia
  • 12:00 – 12:30 Aké bude Slovensko v roku 2030? (Valéria Bankóová; Odbor koordinácie Agendy 2030, Sekcia riadení investícií, Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu)
  • 12:30 – 13:30 Workshop pre študentky a študentov s Mgr. V. Bankóovou, diskusia pre učiteľky a učiteľov – výmena skúseností a záver

Projekt Platforma ambasádorov a ambasádoriek európskej demokratickej kultúry je podporený z Európskeho sociálneho fondu v rámci Operačného programu Efektívna verejná správa.