fbpx

Vtáčia kriminalita na Slovensku, prednáška s plk. Ing. Mariánom Kernom

12. februára 2024
— Hlavná sála
Vstupné: — vstupné: 2 €
Online predaj: MaxiTicket.sk

Čo je to „BirdCrime“ alebo vtáčia kriminalita? Na čo sa zameriava a ako funguje na Slovensku Enviropolícia? Aké environmentálne trestné činy sa dejú aj u nás? Ako môže aj jednotlivec pomôcť pri odhaľovaní a predchádzaní BirdCrime-u?

Na tieto a ďalšie otázky zodpovie v Trnave vo svojej prednáške Marián Kern – riaditeľ odboru odhaľovania nebezpečných materiálov a environmentálnej kriminality Národnej centrály osobitných druhov kriminality PPZ.

Výťažok zo vstupného poputuje na ochranu vtáctva, environmentálnu výchovu a zvyšovanie povedomia o ochrane vtáctva na Slovensku.

Podujatie organizuje trnavská pobočka SOS/BirdLife Slovensko, pod záštitou SOS/BirdLife Slovensko a Sokratovho inštitútu.