fbpx

Letný tábor v Malom Berlíne 2023

Pripravili sme pre deti tábor plný zábavy, kina, hudby, tanca, divadla a tvorivých dielní. Počas týždňa si vyskúšajú ilustrovanie, maľovanie prírodninami, opekačku, vypekanie dobrôt, a aj to ako sa fotilo pred vznikom fotoaparátu.

V akom termíne a časoch sa tábor koná?

Tábor sa bude konať v termíne 17. – 21. júla 2023 od 7.30 do 16.30 h. Jeho kapacita je 20 detí.

Pre koho je tábor určený?

Tábor je určený deťom vo veku od 6 do 10 rokov. Pestrý program tábora je pripravený tak, aby sa vedeli zapojiť všetky deti. 

Aká je cena tábora a čo všetko zahŕňa? Dokedy treba dieťa zaregistrovať?

Cena 160 € zahŕňa stravu (obed, desiatu, olovrant a pitný režim) a všetky pomôcky a lektorov. Registrácie nám prosím zasielajte do 30. júna 2023. Všetky potrebné dokumenty na stiahnutie a pokyny nájdete nižšie.

Čo všetko deti počas týždňa zažijú?

Veľmi veľa! Na začiatku týždňa ich čaká malá čitáreň knihy spojená s ilustrátorským workshopom. V ďalších dňoch ich naučíme ako sa tvorili fotografie pred vznikom fotoaparátu, a to iba za pomoci krabice s dierkou. Deti si nielenže fotky samy nafotia, ale si ich aj vyvolajú. Počas týždňa si taktiež na vlastnej koži skúsia ako vzniká televízna reklama, divadelné predstavenie a popri tom si zamlsajú na vlastnoručne upečených koláčikoch.

Nebudeme zaháľať a vytiahneme päty z Malého Berlína. Namierime si to na opekačku do Kamenáča. Neskončí sa to len vyjedaním špekačiek, budeme aj maľovať – halúzkami, kvetinami či hlinou. Neskôr si deti oddýchnu pri filme a keď naberú sily, veľká sála Malého Berlína sa premení na tanečne štúdio plné rôznych prírodných živlov. No aby si deti na konci tábora mohli svoje výtvory odniesť domov, vytvorili sme pre nich workshop, kde si samé nadizajnujú tašky. 

Koho deti stretnú a spoznajú?

Petra Lukovicsová
Slovenská ilustrátorka, ktorá sa zameriava na detskú ilustráciu do časopisov a kníh, no vo voľnej tvorbe sa neobmedzuje. Nerada (sa) opakuje a rada skúša a hľadá nové techniky a štýly. Najviac ju inšpirujú vlastné deti, ktoré tiež vedie ku kreativite.

Divadlo Fí
Hlavnou dramaturgickou líniou divadla je tvorba pre detské publikum. Pristupujú k detskému divákovi ako k rovnocennému partnerovi. Veľký dôraz kladú na výtvarnú stránku inscenácií. Citlivou vizualitou všetkých aktivít rozvíjajú fantáziu a vizuálne vnímanie detí. Divadlo pôsobí na nezávislej scéne od roku 2015.

Alegria Smart Movement Studio
Tanečná škola založená Adriánou Liptákovou. Alegria sa teší v Trnave veľkej obľube a tanečníci z nej často spestrujú kultúrne podujatia v našom meste. Štúdio je plné profesionálnych tanečných lektorov s medzinárodnými tanečnými skúsenosťami. Poskytujú výučbu tanca pre deti a mládež, a tiež tanečné lekcie pre dospelých. Naučia vás hádam všetko, od baletu po moderný alebo ľudový tanec, jazz dance, ale aj latino. Svoje kosti môžete dokonca rozhýbať i na funkčnej gymnastike.

Lívia Martvoňová
Aktuálne ukončuje magisterské štúdium v ateliéri Intermédia na Akadémií umení v Banskej Bystrici. Jej tvorba väčšinou pozostáva z práce s vlastným telom. Výslednou formou sú prevažne video inštalácie, v ktorých pracuje s materiálmi, ako látky, laná, stavebný materiál, zrkadlá, nábytok a prírodniny. Venuje sa sociálnym a spoločenským témam. Pri procese tvorby skúma vzťahy materiálov, ich pôvod, vlastnosti a následne ich používa vo svojich dielach.

Zuzana Šebelová
Vyštudovala ateliér ilustrácie a voľnej grafiky na VŠVU v Bratislave. Počas štúdia absolvovala zahraničné pobyty v Holandsku a v Lotyšsku, oba so zameraním na ilustráciu. Spolupracuje s detskými časopismi Slniečko a Bublina. Venuje sa koláži, kresbe, ale aj digitálnej ilustrácii, komiksu a rada vytvára objekty z papiera.

Viktor Drábek a.k.a. VKTRD
Hudobnej produkcii sa venuje už pätnásť rokov. Hráva prevažne z vinylu a preferuje používanie analógových mašín. Profesne sa venuje sound designu, video produkcii a v osobnom živote je to veľký nadšenec rôznych hudobných médií a technologických vychytávok.

Michaela Holota Lehoczká
výtvarná pedagogička 

Študovala pedagogiku výtvarného umenia na Trnavskej univerzite v Trnave. Od roku 2019 ešte počas štúdia stážovala v Malom Berlíne, pričom sa venovala detským výtvarným workshopom, na ktoré teraz nadväzuje a plánuje rozvíjať detské výtvarné vzdelávanie. Je grafičkou a takisto sa podieľa na príprave PechaKucha Night Trnava a na prednáškach o umení pod hlavičkou Raster. 

Ak by ste chceli podrobnejší denný program alebo máte doplňujúce otázky, píšte na michaela.lehoczka(zavináč)malyberlin.sk

Stiahnite si dokumenty potrebné na prihlásenie. Vypísané a podpísané prihlášky je potrebné osobne priniesť do kultúrneho centra alebo poslať na e-mailovú adresu michaela.lehoczka@malyberlin.sk.

Vyhlásenie rodičov o bezinfekčnosti a zdravotnom stave dieťaťa sa vypisuje v priebehu 14 dní pred vstupom na tábor.