fbpx

Prvý ročník denných letných táborov v Malom Berlíne

Prinášame umelecký tábor, v ktorom deti získajú skúsenosti a otvoria sa kreativite vo viacerých oblastiach umenia a kultúry. Budú sa hrať, fantazírovať a zároveň sa vzdelávať, a to počas piatich dní plných tvorivých dielní z oblasti architektúry, sochy/inštalácie, knihy, ilustrácie, grafickej tvorby, dizajnu a divadla. Zaujímavý program pomôže deťom formovať ideu dokonalého mesta. 

termín:
tábory sa konajú v dvoch turnusoch denne od 7:30 do 17:30
– 12. 7. – 16. 7. 2021 (1. turnus)
– 16. 8. – 20. 8. 2021 (2. turnus)

pre koho je tábor určený:
 – školopovinné deti vo veku 7 až 13 rokov

cena:
 – 130 € dieťa / týždeň
 – cena zahŕňa nielen desiatu, obed, olovrant a pitný režim, ale aj všetky potrebné pomôcky

registrácia je potrebná do:
9. júl (1. turnus)
11. august (2. turnus)

kapacita:
– 20 detí

Počas piatich dní sú pre deti pripravené tvorivé dielne pod vedením mladého ilustrátora Filipa Horníka, galerijnej pedagogičky Daniely Šiandorovej a architekta Martina Zaička. Mladým účastníkom sme nachystali aj špeciálne predstavenie o tom, ako vzniká divadlo a mnoho iného.

PROGRAM
Ide o nadväzujúci päťdňový program.

  • Pondelok: Deti sa zoznámia s konceptom utopického mesta. Spolu s architektom sa prejdú Trnavou a navštívia významné pamiatky mesta, ktoré sú niečím inovatívne a majú trvalú umeleckú a kultúrnu hodnotu. Na prechádzku mestom nadviaže workshop tvorby 3D mesta.
  • Utorok: Hra prepojí prednášku o slovenských umelcoch pracujúcich s tematikou utópie s tvorivou dielňou pod vedením ilustrátora. Deti využijú svoje osobné skúsenosti pri napísaní krátkej poviedky, ktorú budú s lektorom ilustrovať.
  • Streda: Do programu sa pridá aj dramatická zložka. Po divadelnom predstavení o tom, ako vzniká divadelná hra, si deti vytvoria a zahrajú vlastnú, opäť na tému blízku ideálnemu mestu.
  • Štvrtok: Poznatky, ktoré deti doteraz získali, pretavia do veľkého celodenného projektu návrhu mesta, útržku miesta alebo ulice. Budú vytvárať objekt, koláž či reliéf budovy alebo mestského prostredia z dostupných odpadových materiálov.
  • Piatok: Posledný deň bude venovaný technike potlače na textil – sieťotlači alebo linorytu a tiež zhodnoteniu a prezentácii svojich celotýždenných aktivít rodičom.

LEKTORI:

Martin Zaiček
Je členom občianskeho združenia Archimera, DOCOMOMO Slovakia a umeleckej skupiny Opustená (re)kreácia. Je absolventom Fakulty architektúry STU v Bratislave. Vo svojom výskume sa venuje architektúre druhej polovice 20. storočia a tiež vývoju kúpeľnej architektúry medzi rokmi 1948-1989 na Slovensku. Zaiček je spoluautorom publikácie Off season venovanej liečebnému domu Machnáč v Trenčianskych Tepliciach. Je tiež autorom série publikácií C20, z ktorej doposiaľ vyšlo šesť častí sprievodcov architektúrou – Trenčianske Teplice, Bratislava – funkčné mesto, Bratislava – moderné centrum, Trnava, Piešťany a Vysoké Tatry.

Daniela Šiandorová 
Absolvovala štúdium na Trnavskej univerzite v odbore pedagogika výtvarného umenia. Počas štúdií pracovala ako galerijný pedagóg Slovenskej národnej galérie v Schaubmarovom mlyne. V súčasnosti pôsobí v pražskej MeetFactory. Dlhodobo sa podieľa na príprave edukačných programov pre festival Drienok. 

Filip Horník
Filip Horník je dizajnér a ilustrátor. Vyštudoval školu úžitkového výtvarníctva, kde sa venoval tvorbe hračiek a dekoratívnych predmetov, neskôr pokračoval na VŠVU v ateliéri produktového dizajnu a doktorandské štúdium absolvoval v ateliéri dizajnu. V súčasnosti pôsobí ako freelance ilustrátor a dizajnér. Ilustroval obálky kníh Jána Púčeka Okná do polí (2013) a Uchom ihly (2015). Je autorom ilustrácií ku knihám pre deti Netopierik, Zombíci a čudo z Marsu (2016), Kremnický Permoníci (2016), Spišskí permoníci (2017) od Zuzany Boďovej; Stratený kráľ (2018) od Romana Brata a Zberný dvor (2019) od Braňa Jobusa. 

DIVADLO:

Dogma Divadlo
Divadlo vzniklo pod názvom „Divadlo Kolomaž“ ako neformálna skupina v roku 1995 v Trenčíne. Spočiatku sa zameriavalo na tvorbu autorských a nonverbálnych inscenácií. V súčasnosti pokračuje pod názvom Dogma Divadlo. Domovskou scénou Dogma Divadla je Prvá komorná divadelná scéna v Klube Lúč v Trenčíne. Divadlo hosťovalo na zahraničných divadelných festivaloch v Česku, Nemecku, Rakúsku, Bulharsku, Belgicku, Čiernej Hore, Kosove, Bosne a Herzegovine, Albánsku.

 

ODBORNÝ PEDAGÓG:

Michaela Lehoczká 
výtvarná pedagogička 
Študovala pedagogiku umenia na Trnavskej univerzite v Trnave. Od roku 2019 ešte počas štúdia stážovala v Malom Berlíne, pričom sa venovala detským výtvarným workshopom, na ktoré teraz nadväzuje a plánuje rozvíjať detské výtvarné vzdelávanie. Je grafičkou a takisto sa podieľa na príprave PechaKucha Night Trnava a na prednáškach o umení pod hlavičkou Raster. 

Dokumenty potrebné na prihlásenie. Vypísané a podpísané prihlášky je potrebné osobne priniesť do kultúrneho centra alebo poslať na emailovú adresu michaela.lehoczka@malyberlin.sk