fbpx

Najbližšie podujatia

Podozrivá

filmové premietanie
streda — 30. novembra 2022
— Hlavná sála

Autor legendárneho Oldboya a Komornej Park Chan-wook sa vracia s mysterióznou detektívnou romancou, ktorá vám zamotá hlavu a rozbúši srdce.

Najbližšie podujatia

Diera

filmové premietanie
pondelok — 5. decembra 2022
— Hlavná sála

Prečítajte si

Oscar Brophy brings Irish comedy to Trnava: What can we expect?

21st november – a day during Irish comedy finds a temporary home in Malý Berlin. With one of the performers, Oscar Brophy, we talked about the specifics of standup from his homeland and why he chose Trnava as the next location for the show. Why did you choose Trnava to be the place for your…

Oscar Brophy prinesie do Trnavy írsky humor: Čo môžeme čakať?

21. november, deň, počas ktorého nájde írsky humor dočasný domov v Malom Berlíne. S jedným z vystupujúcich, Oscarom Brophym, sme sa rozprávali o špecifikách stand-upu z jeho domoviny aj o tom, prečo si vybral práve Trnavu pre svoju šou. Prečo ste si vybrali Trnavu ako miesto ďalšieho podujatia? Pretože je to blízko Bratislavy a chceli…

Martina Havierová a Andrej Purkart © Petra K. Adamkova

Na rezidenčnom pobyte sa u nás zastavili Martina a Andrej

Dvaja mimoriadne vyťažení a umenie milujúci mladí ľudia zavítali na pár dní do Malého Berlína. V kultúrnom centre sme privítali Martinu Havierovú a Andreja Purkarta. Ich hlavným pracovným miestom bolo veľká sála kultúrneho centra. Tam mali, podľa svojich slov, dostatok priestoru a možností na premýšľanie nad projektom, na ktorom pracovali. Tu navyše našli potrebný pokoj,…