fbpx

Ako zažiariť s prezentáciou v škole, na konferencii a workshope?

2. apríla 2019
— Malá sála

Chcete, aby bola vaša prezentácia výnimočná? Čo musíte urobiť, aby vás študenti či poslucháči počúvali? Ako si pripraviť prezentáciu, ktorá zaujme?

Odpovede aj na tieto otázky sa dozviete na workshope, počas ktorého sa budete môcť naučiť, čo spraviť pre úspešnú prezentáciu, ako vystupovať, ako sa na ňu pripraviť či ako si vytvoriť prezentáciu v PowerPointe, ktorá zaujme. Tento interaktívny workshop je skvelým úvodom do témy prezentačných zručností. Je určený pre všetkých, ktorí sa pri svojej práci stretávajú s výzvou vystupovať pred ľuďmi – teda učitelia, študenti, manažéri či pracovníci v oblasti kultúry a ďalší určite ocenia využiteľnosť získaných zručností.

V prvej časti sa naučíte základné zásady vystupovania pred ľuďmi – dozviete sa ako sa zbaviť strachu a ako z neho vyťažiť, ako zaujať poslucháčov alebo ako využívať neverbálnu komunikáciu alebo ako pracovať s publikom. V praxi si vyskúšate viaceré techniky, ktoré budete môcť využiť pri aktívnom zapájaní poslucháčov. Druhá časť sa zameriava na prípravu prezentácie, od obsahu až po tvorbu prezentácie v PowerPointe. Dostanete tak komplexný prehľad o tom, čo to znamená dôkladne sa pripraviť na výstup.

Workshop bude viesť Michal Koricina, ktorý je CEO vzdelávacej organizácie Lifestarter, má za sebou štúdium andragogiky a aktívne sa venuje práci s mladými ľuďmi a neformálnemu vzdelávaniu.

Workshop je zadarmo, no počet miest je limitovaný, preto je potrebné sa registrovať prostredníctvom tohto formulára.