fbpx

Beseda o japonskej poézii

11. marca 2024
— Hlavná sála

V rámci japonského špeciálu uvádzame v marci sériu podujatí venovaných kultúre krajiny vychádzajúceho Slnka.

Japonskú poéziu sme nemohli opomenúť. Zavolali sme preto odborníka na surrealistickú a tradičnú japonskú poéziu, Františka Pauloviča. V besede s Viktorom Suchým povie viac o tom, aký vplyv má japonská poézia na kultúru a životný štýl, ako formovala a formuje identitu národa, ako sa líši od poézie iných krajín a čo všetko nám vie priniesť. Priblíži nám jej pestrosť, významné mená a prezradí, čím ho očarila.

František Paulovič
sa narodil v roku 1979 v Martine. Vyštudoval odbor japonský jazyk a medzikultúrna komunikácia na Filozofickej fakulte UK v Bratislave. Na Katedre východoázijských štúdií FiF UK pokračoval v doktorandskom štúdiu v odbore orientálne jazyky a literatúry. Venuje sa modernej japonskej poézii a avantgardným hnutiam v dvadsiatych a tridsiatych rokoch dvadsiateho storočia. Pôsobí ako odborný asistent na Katedre východoázijských štúdií. Prekladá z japončiny.

Podujatie moderuje Viktor Suchý.