fbpx

Borek Brindák: Vektory rozhodnutí

7. septembra 2021
— Čepan Gallery

Ďalšou výstavou v Čepan Gallery bude prezentácia diela mladého slovenského sochára Boreka Brindáka, ktorá vznikla počas dvojmesačnej umeleckej rezidencie v kultúrnom centre Malý Berlín.

Ústredným prvkom výstavy Vektory rozhodnutí je vznášajúci sa biely objekt, ktorý reprezentuje archaický dopravný prostriedok. V tomto prípade však neslúži na objavovanie vzdialených brehov, ale ide o metaforické plavidlo určené na introspektívnu cestu. Inštalácia predstavuje pomyselný kompas, z ktorého stredu je možné vybrať sa ľubovoľným smerom. Autor sa rozhodol zdôrazniť určité z nich pripojením vlastných úvah a dilem.

Prezentované dielo zostáva otvorené a čaká na návštevníkov, aby vstúpili do spleti prítomných myšlienkových vektorov, a k niektorým sa aj sami pridali.

Borek Brindák (1995)
Pochádza z Košíc. Bakalárske štúdium absolvoval na Fakulte umení Technickej univerzity v Košiciach v ateliéri ASK3D. V septembri začína magisterské štúdium na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave. Zúčastnil sa niekoľkých kolektívnych výstav, medzi nimi napríklad Artrooms Moravany 2 (Kaštieľ Moravany, 2020), Intervencie do času (Múzeum Bojnice, 2019) a „skafander” (Spišské múzeum, 2018). Zameriava sa na sochárske objekty a inštalácie. Vo svojej tvorbe reflektuje najmä aktuálne spoločenské problémy a jeho diela sú často interaktívne.

Kurátor: Adam Korcsmáros
Otvorené denne: 11.00 h. – 19.00 h.

 

Bezpečne za kultúrou:
Prosíme návštevníkov o dodržiavanie protiepidemických opatrení.

  • naraz môžu byť v galérii len 2 návštevníci (alebo členovia jednej domácnosti)
  • vstup je možný s prekrytím horných dýchacích ciest

Organizuje: OZ Publikum.sk a Malý Berlín