fbpx

Divadlo Na peróne: Premena

28. augusta 2019
— Nádvorie

„Čo ak sa teraz všetok pokoj, všetok blahobyt, všetka spokojnosť razom skončí? Nebude to hrozné?“

Takto ste Kafku ešte nečítali. Neurčité agresívne sily, ktoré na jeho postavy pôsobia, boli samozrejme prirovnávané k monštruóznej mašinérii štátu, či k absurdnej existencii. Kafkova Premena, kde sa Gregor Samsa, pôvodne živiteľ rodiny, premení na odpudivý hmyz, však ešte nikto neprirovnal ku konkrétnemu vládnemu predstaviteľovi…

Stačila táto jediná paralela, aby sa celý príbeh prekódoval. Sme zrazu na Slovensku, pravidelne sa tu organizujú protesty tých, ktorí chcú „ten odporný hmyz dostať z (bonaparteho) bytu“. Obraz však nie je jednoduchou alegóriou. Je tu paralela medzi rodinou a štátom. Samsovci len pomaly prichádzajú na to, že nemusia byť živení svojím synom, že sa vedia emancipovať, nájsť si prácu a žiť samostatne, bez závislosti na ich pôvodnom živiteľovi.

Kým to však pochopia, pripomínajú ľudí, ktorí sú ochotní prehliadať holé fakty o stave (nielen slovenskej) reality: „Gregor je napriek terajšej svojej zarmucujúcej a odpornej podobe predsa len členom rodiny a neslobodno s ním zaobchádzať ako s nepriateľom, keďže rodinná spolupatričnosť velí, aby sme odpor voči nemu prehltli a boli trpezliví, nič, iba trpezliví“.

scenár a réžia: Jana Wernerová
účinkujú:
– Jakub Muranský a. h. – Gregor
– Peter Kočiš – Samsa
– Jana Wernerová – Samsová, Rozprávačka
– Michaela Domovcová a. h. – Gréta
– Zuzana Psotková, alebo Zuzana Dancáková – Služobná
– Peter Havasi a. h. – Prokurista

Divadlo Na peróne je profesionálnym nezávislým divadlom, ktoré v Košiciach kontinuálne pôsobí a tvorí od roku 2005. Tvorí ho kolektív hercov, ktorí majú pri tvorbe inscenácií rovnocenné postavenie s režisérom a ďalšími prizvanými tvorcami. Tvorivý tým sa pri každej inscenácií mení a v predstaveniach kladie rovnaký dôraz na pohyb a text. Motívom vzniku inscenácií je potreba reagovať na citlivé témy, vyjadriť svoj názor či pocit. Provokatívnym spracovaním tém divadlo búra bariéru medzi javiskom a hľadiskom – divák si nikdy nie je istý, či je divákom alebo hercom.

Divadlo okrem dôslednej práce s Kafkovým textom Premena (je zachovaný, nič nie je zmenené, je iba skrátený) však volí aj originálnu scénografiu. Scénická akcia niekedy ide v zhode s textom, niekedy proti nemu, čím ho ironizuje, alebo konfrontačne posúva významy.

Pre toto predstavenie je príznaková aj vnútorná expresia. Samotný fakt prirovnania situácie rodiny k situácii v štáte a stotožnenie Gregora s konkrétnym politikom, zobrazenie fyzickej premeny človeka na švába – to sú vizuálne veľmi silné podnety.

Mediálni partneri: Mesto Trnava, trnava-live.sk, TrnavskýHlas.sk, Trnavské Rádio, Trnavsko, MY Trnava. Ďakujeme