fbpx

Dva dni pred voľbami, ktoré rozhodnú o európskej budúcnosti Slovenska a ďalšom smerovaní Európskej únie, je jedna z posledných možností predstaviť význam a dôležitosť týchto volieb.

hostia:

  • Ladislav Miko, vedúci Zastúpenia Európskej komisie v SR
  • Dionýz Hochel, poverený riadením Kancelárie Európskeho parlamentu na Slovensku

moderátor: Jozef Lenč, FF UCM Trnava

V čase moratória už utíchne – neraz zbytočná a často prázdna – debata politických kandidátov a otvorí sa priestor pre diskusiu o histórii a závažnosti volieb do Európskeho parlamentu, o príčinách nízkej účasti slovenských voličov v týchto voľbách, o budúcnosti Európskej únie, ktorá je v mnohom neistá a o tom, ako je Slovensko vnímané v Únii a Únia na Slovensku.

Slovensko sa do dejín volieb do Európskeho parlamentu zapísalo niekoľkými rekordmi. Sme jedinou krajinou, v ktorej účasť vo voľbách nedosiahla ani 20 % (najvyššia bola v roku 2009 a to 19,64 %) a dnes tiež štátom so snáď najväčším počtom kandidujúcich politických strán. Oproti minulosti prebieha najväčšia motivácia ľudí k voľbám, avšak skutočnú kampaň skoro nebolo vidieť. Pomôže vyššej účasti, pre niekoho kontroverzná, motivačná kampaň?