fbpx

Prečo deti málo čítajú? Za posledné roky nastal obrovský posun v oblasti technológií a médií, ktoré sa stávajú najväčším konkurentom čítania. Aký to má dopad na súčasné deti a ich motiváciu čítať?

O psychológii čítania a rozvoji myslenia porozpráva výskumníčka detského čitateľstva Univerzity Komenského – Ľudmila Hrdináková a o praktickom svete detského čitateľa šéfredaktorka najstaršieho detského časopisu Slniečko – Ľubica Kepštová.
Diskusia vznikla pod hlavičkou YPSALON – festival spisovateľov. V kultúrnom centre Malý Berlín sme sa rozhodli zorganizovať sériu diskusií, ktoré sa venujú témam slovenskej literatúry, prekladateľstva či aktuálneho literárneho diania.

Ľudmila Hrdináková
sa venuje výskumu detského čitateľstva a skúmaniu psychologických aspektov čítania rôznych vekových kategórií. Ako vedecká pracovníčka pôsobí na Katedre knižničnej a informačnej vedy FF UK v Bratislave. Je autorkou odborných a vedeckých publikácií, popri tom aj metodických publikácií a materiálov pre rodičov a vychovávateľov – Tajomstvo rozprávok, Krok za krokom k detskému čitateľstvu a pod., v ktorých sa venuje potrebe a dôležitosti čítania deťom už v najútlejšom veku.

Ľubica Kepštová
je šéfredaktorkou najvýznamnejšieho a najstaršieho časopisu pre deti – Slniečko, ktoré vydáva Literárne informačné centrum. Vyštudovala filozofiu a estetiku na FF UK v Bratislave. Ako autorka recenzií o súčasnej detskej literatúre a autorka rozhovorov s tvorcami detskej literatúry spolupracuje s Knižnou revue a s revue Bibiana. Prekladá z češtiny a z angličtiny.

Moderuje: Ľubo Šulko