fbpx

Lepšie rozhodnutia, spokojnejší život

27. septembra 2018
— Hlavná sála

Podvečerné stretnutie s výskumníčkami Janou Bašnákovou a Lenkou Kostovičovou o tom, ako sa v živote lepšie rozhodovať a v čom je psychologický výskum pre bežných ľudí prínosný. Podujatie série Choices moderuje Ivan Ježík.

V osobnom aj pracovnom živote sa neustále rozhodujeme. Bolo by skvelé vedieť si vždy spoľahlivo vybrať tú najlepšiu možnosť. Dá sa to? Riadime sa pri rozhodovaní rozumom alebo skôr emóciami, a je to možné vedecky zistiť? Akú rolu hrá náš strach, formulácia informácií, či sociálne a kultúrne vplyvy? Ako podporovať racionalitu, kritické myslenie a porozumenie vedeckým postupom a poznatkom? Čím sa líši kognitívna veda od experimentálnej psychológie? Dopĺňajú sa alebo súperia? Čo je na vedeckom výskume príťažlivé a v čom sa rôznia podmienky na Slovensku a v Holandsku?

Jana Bašnáková vyštudovala psychológiu v Bratislave a kognitívnu neurovedu v Holandsku. Pôsobila v Max Planck Institute for Psycholinguistics v holandskom Nijmegene, momentálne je na Ústave experimentálnej psychológie CSPV SAV. Externe učí v stredoeurópskom programe na Mei:CogSci na FMFI UK, na BISLA a FSEV UK. S dvoma ďalšími autorkami jej na jeseň vyjde kniha Psychológia pre milujúcich rodičov, v ktorej chcú rodičom zrozumiteľne priblížiť psychologické výskumy o prvom roku života bábätiek.

Lenka Kostovičová vyštudovala aplikovanú psychológiu a kognitívnu vedu. Pôsobí na Ústave experimentálnej psychológie CSPV SAV a na Ústave aplikovanej psychológie FSEV UK. Venuje sa skúmaniu ľudského myslenia a rozhodovania, s dôrazom na overovanie možností efektívnej komunikácie informácií a redukcie omylov v úsudkoch a voľbách, aiež popularizácii vedy. Ako vysokoškolská pedagogička vedie kurzy psychológie rozhodovania, spotrebiteľského správania, metodológie výskumu a ďalšie.

Partneri: Voices, Nadačný fond Telekom pri Nadácii Pontis, Malý Berlín, OZ Publikum.sk