fbpx

Meeting for all foreigners living in Trnava

6. mája 2019
— Hlavná sála, Malá sála

​Stretnutie pre cudzincov a cudziniek v rámci projektu KapaCITY organizované Ligou za ľudské práva spolufinancované EÚ z Fondu pre azyl, migráciu a integráciu.

Stretnutie pre všetkých cudzincov a cudzinky žijúcich v Trnave a okolí, ktorého cieľom je informovať o tom, aké úlohy vykonáva mesto Trnava voči cudzincom, ako sa cudzincom v Trnave žije a aké sú výzvy, ktorým spoločne čelíme. Všetci sú vítaní!

Meeting for all foreigners living in Trnava and nearby. The goal of the training is to inform foreigners about the city municipality and its competency towards foreigners, to talk about the life of foreigners in Trnava and to tackle upon common challenges. Everyone is welcome!

Program podujatia:

  • 17:00 – 17:30 Welcome & short introduction of KapaCITY project
  • 17:30 – 17:45 Getting to know each other
  • 17:45 – 18:00 KapaCITY research on foreigners in Trnava presentation
  • 18:00 – 19:00 Trnava city for foreigners and foreigners for Trnava: goals and challenges, discussion, Q&A
  • 19:00 – 20:00 Networking