fbpx

Mesto 21. storočia

30. septembra 2020
— Hlavná sála

Ako by malo vyzerať moderné mesto, mesto 21. storočia? Čo považujete za najväčší problém slovenských miest? Smart City je to reálne v našich podmienkach? Ako ste / sme na to pripravení?

Podľa Štatistického úradu Slovenskej republiky v súčasnosti žije približne 54 % obyvateľov Slovenskej republiky v mestách (2018). Za ostatné dve desaťročia sa však podiel mestského obyvateľstva mierne znižuje, keďže sa ľudia sťahujú na vidiek. Obraz miest je vo všeobecnosti negatívny. Naopak americký ekonóm a urbanista Edward Gleasner v knihe Triumf mesta tvrdí, že mesto je najlepší vynález človeka a mýty o jeho škodlivosti sú nepravdivé. Prečo naše mestá stále vyzerajú, ako keby zaspali v minulom storočí? A čo je vlastne na Slovensku mestom? Je ich najväčším problémom nedostatok financií? Či je to skôr nekvalitné spravovanie, korupcia a mrhanie verejných financií? Sme vôbec pripravení na to žiť vo svete budúcnosti?
Tieto otázky a mnohé iné si budú pokladať hostia na diskusii o meste 21. storočia, ktorú povedie Jozef Lenč.

Hostia:

Ing. arch. Lucia Štasselová – námestníčka primátora Bratislavy
Je architektka, ktorá v súčasnosti pôsobí v pozícii námestníčky primátora mesta Bratislava, zodpovedná za metodické a strategické usmerňovanie činností v oblasti sociálnych vecí a nájomného bývania. Okrem pôsobenia v komunálnej politike Lucia Štasselová pôsobila ako výkonná riaditeľka projektu Hodina deťom a má skúsenosti s fundraisingom a prácou s mládežou najmä v chudobných komunitách.

Ing. Miroslav Kollár – primátor Hlohovca
Vyštudoval Vysokú školu ekonomickú v Bratislave a ostatných šesť rokov vykonáva funkciu primátora mesta Hlohovec. Je publicistom, autorom a spoluautorom viacerých publikácií o Slovensku v rámci jeho pôsobenia v Inštitúte pre verejné otázky (IVO, od 2000) aj mimo neho. V rokoch 2011-3 bol predsedom Rady Rozhlasu a televízie Slovenska a v rokoch 2002-8 členom Rady Slovenskej televízie. Svoju stopu v komunálnej politike zanechal aj ako občiansky aktivista za Lepší Hlohovec, keď sa angažoval proti skládke Vlčie hory.

Ing. arch. Tomáš Guniš – architekt
Vyštudoval STU v Bratislave a do roku 2019 pôsobil ako Vedúci odboru územného rozvoja a koncepcií mesta Trnava. S mestom dodnes spolupracuje už ako externý špecialista v oblasti v architektúry, urbanizmu a územného plánovania. Jeho architektonická prax je zameraná hlavne na energeticky efektívne bývanie a udržateľnú a zelenú architektúru. Dlhodobo sa venuje problematike udržateľnej architektúry a adaptácii miest na zmeny klímy. V súčasnosti pôsobí ako architektonický špecialista v spoločnosti Saint-Gobain.