fbpx

Ochrana prírody na spadnutie

21. októbra 2015
— Berliner DKP

Pozývame vás na prednášku spojenú s besedou, na ktorej sa predstaví Viliam Bartuš, náčelník lesoochranárskeho zoskupenia VLK Východné Karpaty.

Chránených území na Slovensku je veľa a ďalšie pribúdajú. Skutočné chránené územia z toho však tvoria len veľmi malé percento. Otázne teda je, kam táto ochrana prírody smeruje a komu slúži. Na základe konkrétnych príkladov a pätnásťročných skúseností v ochrane prírody Východných Karpát sa bude autor prednášky zamýšľať nad potrebnými radikálnymi zmenami v systéme ochrany prírody Slovenska a upozorní na nevyhnutnosť chrániť lesy v našom okolí vlastnými silami.