fbpx

V diskusnom formáte Teória vs. prax otvárame otázky súčasného umenia s ľuďmi, ktorí ho tvoria, hodnotia a sú jeho kritikmi. Hľadaním odpovedí na otázky vás prevedie Zuzana Miklánková. Jej hosťami budú Lucia Mendelová, Jozef Pilát a Veronika Šmírová.

Podujatie sa uskutoční online, stream nájdete na našej Facebookovej stránke.

S termínom „virtuálna realita“ sa ľudstvo prvý krát stretlo v osemdesiatych rokoch, keď tento názov spopularizoval „otec virtuálnych technológií“ Jason Lanier. Virtuálne umenie možno všeobecne definovať ako umenie, ktoré nám umožňuje ponoriť sa do obrazu a interagovať s ním prostredníctvom rozhrania s technickými nástrojmi. Umenie s touto priam magickou schopnosťou poznáme už z iluzívnych nástenných malieb starovekých Pompejí, ale aj novších umeleckých smerov ako Op Art alebo kinetického umenia, ktoré skúmajú javy ako virtuálny pohyb, vibrácie, svetlo a farba.

Avšak až neskôr, s vynálezmi ako VR okuliare alebo helmy, mohlo virtuálne umenie konečne siahnuť po vytvorení obrazu pripomínajúceho skutočnú realitu. Na rozdiel od mnohých iných umeleckých foriem nemôže virtuálne umenie existovať bez pozorovateľa. Zároveň sa tento rozdiel medzi divákom, tvorcom a samotným umeleckým dielom stiera. Spája všetky tri komponenty umeleckého zážitku do jedného tak, že divákovi umožňuje ovplyvňovať svoje okolie gestami a pohybom.

O tom, ako sa z fyzickej reality umenie dostalo do reality virtuálna a aké možnosti a obmedzenia umelo vytvorené prostredia ponúkajú, sa v diskusnom formáte Teória vs. prax budeme rozprávať s hosťami, ktorí sa medzi fikciou a skutočnosťou pohybujú každý deň.

Lucia Mendelová

Žije v meste Brémy, kde pracuje ako softvérová inžinierka a konceptuálna umelkyňa pre aplikácie VR / AR v spoločnosti HEC IT Engineering. Študovala v niekoľkých odboroch. Ešte v roku 2016 získala magisterské štúdium z odboru Filozofia a dejiny filozofie na UK v Bratislave, kde v roku 2013 získala aj doktorandský titul so špecializáciou na epistemológiu, semiotiku a rodové štúdiá.

Po ukončení absolvovala ročné štúdium grafického dizajnu a ilustrácie v Lucerne, odkiaľ potom pokračovala do mesta Brémy. Tu získala bakalársky titul v odbore Integrovaný dizajn a magisterský titul v odbore Digitálne média si odniesla v roku 2016. Od roku 2010 pracuje ako umelkyňa v oblasti vizuálnej komunikácie pre rôzne médiá (tlač, web, VR). V roku 2019 vydavateľstvo Absynth publikovalo jej esej „Realita virtuálna. Skúsme sa vo virtuálnej a rozšírenej realite poučiť z toho, čo sa stalo internetu“.

Viac o nej nájdete na lulumendelova.com.

Veronika Šmírová

Je študentkou šiesteho ročníka v ateliéri Digitálnych médií na Akadémií umení v Banskej Bystrici. Tvorí interaktívne svetelné inštalácie a priestorové objekty, ktoré pracujú s prítomnosťou diváka a reagujú na priestor. Jej projekcie ste mohli vidieť na Festivale svetla a tieňa v Trnave (2019), na Mikrofestivale Percepcia v Banskej Bystrici (2019), na festivale vedy, techniky a umenia PROTOTYP v Brne (2018) a Kunsthalle v Košiciach (2019).

Viac o nej nájdete na idm.aku.sk/veronika-smirova.

Jozef Pilát

V rokoch 2013 – 2018 študoval na Akadémii výtvarných umení vo Varšave na Fakulte maľby, kde navštevoval ateliér pod vedením prof. Wojciecha Zubalu. V poslednom ročníku sa rozhodol zmeniť svoju špecializáciu na Umenie vo verejnom priestore pod vedením prof. Miroslava Duchowskeho. V roku 2018 získal titul Mgr. art. Počas štúdia absolvoval výmenný študijný pobyt na Univerzite umení v Berlíne, kde navštevoval Fakultu maľby v ateliéri prof. Valeria Favrého.

Od minulého roka je na doktorandskom štúdiu na bratislavskej VŠVU na katedre Intermédií. V rokoch 2015/2016 získal grant Talentov novej Európy a v roku 2016 čestné uznanie v Celopoľskej študentskej súťaži – Ulica Themersonów. O rok na to si odniesol Štipendium ministra kultúry a kultúrneho dedičstva v Poľsku. Je aktuálnym finalistom ceny Oskára Čepana za rok 2020.

Viac o ňom nájdete na jozefpilat.com.