fbpx

Prednáška online: Nová typografia a ŠUR

22. apríla 2020
— Online

Naša výstava Trnavskí typografi je momentálne nedostupná, no rozhodli sme sa zorganizovať online prednášku, ktorá vám priblíži novú typografiu a jej širší kontext vzniku.

Vo februári sme v Čepan Gallery otvorili výstavu Trnavskí typografi, ktorá sa zameriava na pokrokovú tzv. novú typografiu. Aj napriek tomu, že je momentálne nedostupná, rozhodli sme sa zorganizovať online prednášku, ktorá vám priblíži novú typografiu a jej širší kontext vzniku.

Čo viedlo k tomu, že v prvých desaťročiach 20. storočia prebehla v typografii revolúcia, ktorá má dôsledky až do dnešnej doby? Prečo je manifest elementárnej typografie od Jana Tschicholda z roku 1925 taký dôležitý? Aký mal vplyv na Slovensko a to konkrétne na grafické oddelenie Školy umeleckých remesiel v Bratislave?

Pokiaľ by sme sa pokúsili charakterizovať kultúru v medzivojnovom období jedným slovom, tak by nám stačilo prídavné meno „nový“. Neexistoval azda žiaden aspekt ľudského života, ktorý by neprekonal diametrálnu zmenu v porovnaní s obdobím pred prvou svetovou vojnou. Nové bolo bývanie, móda, o slovo sa hlásili nové médiá ako fotografia, rádio či film a nová bola aj typografia.

Klára Prešnajderová

od roku 2014 spolupracuje so Slovenským múzeom dizajnu – SCD, kde momentálne pôsobí ako výskumná pracovníčka a kurátorka zodpovedná za výskum Školy umeleckých remesiel (ŠUR) v Bratislave. V roku 2019 získala doktorát na Univerzite Komenského v Bratislave v odbore literárna veda, kde sa zamerala na tému medzivojnovej modernej typografie a slovenských časopisov Slovenská Grafia a nová bratislava v medzinárodnom kontexte.

Počas svojho štúdia absolvovala viaceré študijné pobyty vo Viedni a v Berlíne. V rokoch 2017 – 2019 pracovala ako projektová asistentka v múzeu úžitkového umenia MAK vo Viedni. Bola spolukurátorka výstavy Bauhaus po slovensky v Bauhause v Dessau (2015) a hlavná kurátorka výstavy venovanej ŠUR Nebáť sa moderny! (2018). V rámci svojho výskumu sa venuje okrem novej typografii najmä modernizačnému kultúrnemu hnutiu v medzivojnovom období.

Prednášku budeme streamovať na facebookovej stránke Malého Berlína.