fbpx

Soňa Kúdeľová: AUTONOMY

27. marca 2024
— Hlavná sála

Do Malého Berlína prichádza tanečné predstavenie, ktoré reaguje na tému autonómie a autentickosti v umeleckej tvorbe, vonkajším vplyvom či o našom strachu v podvedomí.

„Neprerušuj svoje myšlienky slovami. Vojdi a usaď sa v tichu.“
Predstav si (pekuliárny) pohyb,
myseľ a telo, ako objekty pozorovania a ohýbania,
počuješ?
„Tento proces vs. dielo, je moje rezonujúce telo a moja tancujúca myseľ. Návaly rezonancií v rôznych častiach bytu, ako dlhodobý rituálny performatívny experiment mi pomáhajú zachytávať prieniky medzi sebou ako tanečnicou a sebou ako človekom. Celý rok obsesívne skúmam a analyzujem rizomatické vystreľovanie impulzov, ktoré moja myseľ produkuje. A telo prežíva.”
Autonomy je proces.
a je dielo o tvorbe diela.
Je vlastnou terapiou, je učením sa a prijímaním vlastnej autonómnosti. Sólová vizuálno – tanečné predstavenie je kolektívnou prácou v ktorej sa autori zaoberajú otázkou autonómie v kontexte kreatívnej umeleckej práce, pričom sa opierajú o tému strachu a vonkajším a vnútorným vplyvom pri tvorbe. Autonomy je zavŕšením sólo tanečných predstavení Autopilot a Autocorrect Sone
Kúdeľovej, v ktorých otvorila konfrontáciu s elementárnymi konfliktami v jej živote.

koncept, choreografia, text a tanec: Soňa Kúdeľová
hudba a vizuál: Boris Vitázek
dramaturgia: Kúdeľová, Vitázek
dramaturgia textu: Zuzana Husárová
svetelný dizajn a tech. support: Dominik Novák, Peter Dolog
produkcia: oz CHAOSMOS

Partnerom projektu je Telocvičňa – Rezidenčné Centrum pre Tanec/PlaST
a Bratislavský samosprávny kraj.