fbpx

SpozaVoza: Blues jedného otca

14. septembra 2019
— Hlavná sála

Monodráma Blues jedného otca je inšpirovaná knihou Petra Šabacha Putovanie morského koňa. Jej hlavnou témou, je život muža na materskej dovolenke. Text Petra Palika je v mnohom autentickou výpoveďou autora, a nesie v sebe stopy dokumentárneho divadla.

Rozprávačom a hlavným hrdinom príbehu je barový muzikant, ktorý vyhovel svojej žene v túžbe po kariére, a sám sa podujal viesť domácnosť a vychovávať ich spoločného potomka. Pocity barového muzikanta v kontraste s každodennými „materským“ povinnosťami vkladajú do monodrámy humor, ktorý je plný sarkazmu a irónie.

Hra okrem iného poukazuje na rôzne predsudky, stereotypy a problémy spojené s partnerským spolužitím a výchovou dieťaťa. Je to strastiplná cesta muža k uvedomeniu si vlastnej hodnoty, ktorá je korunovaná bezhraničnou otcovskou láskou.

scenár, réžia, dramaturgia: Peter Palik
scéna a kostýmy: ​​Peter Palik, Miro Mihálek
hudba​​: Andrea Kružliaková
hrá​​: Miro Mihálek

Inscenáciu z verejných zdrojov podporilo Mesto Trnava a Literárny fond.