fbpx

Trnava 2026 Digital

3. októbra 2020
— Hlavná sála

Je ti blízka digitálna kultúra, technológie a vyznáš sa v online? Si digital native? Príď s nami diskutovať o svojom pohľade na kultúru, umenie, kreativitu a mesto Trnava v digitálnom svete.

Trnava kandiduje na Európske hlavné mesto kultúry 2026 (Trnava 2026). Pre projekt a jeho dosah je dôležité zahrnúť mnohé oblasti. Digitálny rozmer mesta je dôležitý nielen ako forma prezentácie a komunikácie projektu EHMK, ale hlavne ako súčasť vytvárania jeho obsahu a prístupu k jeho hlavným témam.

Podujatie prebehne v slovenskom a anglickom jazyku.

Oblasti, ktoré nás zaujímajú, sú napr.:
digital media • digital storytelling • online vzdelávanie • digitálny dizajn • parametrický dizajn • media art, visual art • concept art • info security • social media • youtuber, influencer • hacker • gamer, game developer • electronic sports league player • minecraft freak • blockchain literate

Trnava  2026

Trnava v máji ohlásila svoj zámer kandidovať na Európske hlavné mesto kultúry pre rok 2026. Na projekte spolupracuje mesto s Trnavským samosprávnym krajom a nezávislou kultúrnou scénou. Počas prípravnej fázy oslovilo dvoch konzultantov, ktorí majú s projektmi EHMK skúsenosti, a to Michala Hladkého a Mattijsa Maussena, ktorí povedú diskusiu.

V súčasnosti sa už nedá oddeliť digitálny svet od našej všednej reality a to platí takmer vo všetkých oblastiach života. Kultúra a umenie nie sú výnimkou. Nechceme digitálnu sféru teda opomenúť ani pri príprave kandidatúry Trnavy.

Na stretnutí s vami chceme prediskutovať digitálny rozmer projektu v rovine tvorby, spolupráce a komunikácie. Digitálnu kultúru chápeme ako integrálnu súčasť projektu a chceme, aby bola súčasťou tvorby prihlášky ako jej plnohodnotná súčasť.

Našim cieľom je identifikovať talentovaných ľudí, ktorí majú blízko k digitálnym a online formám kultúry v jej najrôznejších formách a nájsť spôsob a možnosti ich zapojenia do projektu, vytvárania jeho obsahu a umeleckého programu.

Michal Hladký

Riaditeľ Creative Industry Košice (CIKE), pokračovateľa neziskovej organizácie Košice 2013, ktorá vznikla v súvislosti s titulom Európskeho hlavného mesta kultúry. Je spoluautorom víťazného projektu Košice Interface 2013 a stojí aj za hlavnou stratégiou rozvoja kultúry a kreatívneho priemyslu v meste. Technickú univerzity v Košiciach ukončil titulom ArtD. a profesionálne sa venuje urbanizmu, kultúrnemu a kreatívnemu priemyslu a manažmentu mimovládnych organizácií.

Mattijs Maussen

Pôsobí ako konzultant pri veľkých európskych projektoch kultúrnych intervencií a inovácií. Pracoval v rôznych krajinách Európy, na strategických projektoch Európskej komisie či na národných stratégiách a participoval na 15-tich kandidatúrach na EHMK, z čoho 11 bolo úspešných. Hrdí sa svojím praktickým prístupom k tvorbe kreatívnych projektov, ktoré sa nielen realizujú, ale majú dosah a zanechávajú za sebou výraznú stopu.