fbpx

Workshop: Ukončime bezdomovectvo TERAZ

12. novembra 2018
— Malá sála
Vstupné:
— zdarma

Nezisková organizácia Bronco vás pozýva na workshop „Ukončime bezdomovectvo teraz“ s Barborou Bírovou, pracovníčkou a výskumníčkou Platformy pre sociálne bývanie z Českej republiky. Workshop je v prvom rade určený pre ľudí, ktorí pracujú s témou bývania, sociálneho bývania, resp. pracujú s ľuďmi bez domova.

Ukončime bezdomovectvo TERAZ!

Počas workshopu sa zameriame na nástroje, ktorými môžeme nastaviť proces zmeny vo fungovaní riešenia bezdomovectva na úrovni samosprávy. Povieme si, čo je to manažment bezdomovectva a na konkrétnych príkladoch v slovenskom prostredí si ukážeme, prečo nefunguje. Predstavíme si účinné spôsoby riešenia bezdomovectva z blízkeho i vzdialeného zahraničia a ich aplikovateľnosť v tunajšom prostredí. Ukážeme si, ako naštartovať proces zmeny tak, aby nastavený systém fungoval, bol udržateľný a viedol k ukončeniu bezdomovectva.

harmonogram: 9.00 – 13.00 hod.
kapacita workshopu: cca 15 účastníkov
registrácia trvá do 6. 11. 2018 (utorok): https://goo.gl/forms/sstdRcCCmGWUtlBs1
– vašu účasť potvrdíme najneskôr 8. 11. 2018.
viac informácií vám poskytne e-mailom: miroslava.hlincikova(zavináč)savba.sk

Barbora Bírová vyštudovala sociálnu antropológiu na Fakulte sociálnych a ekonomických vied Univerzity Komenského v Bratislave. V doktorandskom štúdiu pokračuje na Karlovej univerzite v Prahe. Téme ľudí bez domova sa venuje dlhodobo. V Česku pracuje v Platforme pro sociální bydlení – organizácii, ktorá sa venuje téme sociálneho bývania a ľudských práv. V rámci lobingovej a advokačnej činnosti sa sústreďuje na vytvorenie a prijatie zákona o sociálnom bývaní, pracuje ako poradkyňa pre ukončovanie bezdomovectva. V organizácii Anthropictures sa sústreďuje na výskumy zamerané na mestské prostredie a premeny mesta.