fbpx

Zuzana Branišová: Náhodné krajiny

9. septembra 2020
— Čepan Gallery

V rámci kurátorského programu Čepan Gallery otvárame v poradí druhú výstavu. Vystavovať bude výtvarníčka a pedagogička Zuzana Branišová.

Príroda je všetko okolo nás, čo nevytvoril človek. Čo ak sa ale nachádzame v čisto ľudskom prostredí, v meste? Výstava, ktorá sa z časti nachádza mimo priestorov galérie kladie dôraz na témy životného prostredia, ekológie a prírody, ktorá je súčasťou urbanizmu.

Výstava pozostáva zo zapožičaných kvetináčov mesta Trnava. Tie sú priestorom pre mestskú zeleň a pre reprezentáciu mesta. Napriek tomu existujú akoby dve verzie takejto reprezentácie -oficiálna a neoficiálna.

vernisáž: 9. 9. 2020
trvanie výstavy: 10. 9. – 30. 10. 2020
miesto: Čepan Gallery, Nádvorie, Štefánikova 3, Trnava
kurátor: Erik Michalčík

Prosíme návštevníkov o dodržiavanie protiepidemických opatrení.

Náhodné krajiny sú miesta, ktoré sa nachádzajú v našom bezprostrednom okolí v akomkoľvek meste. Sú to miesta, v ktorých náhodne, nechtiac alebo svojvoľne vyrastá zeleň, ktorá nemá ľudský pôvod a napriek tomu je súčasťou mesta. Rastie popri zeleni, ktorú voláme mestská zeleň, ktorá je vo svojej podstate oficiálnym doplnkom mesta, ktorý skrášľuje, zlepšuje, skvalitňuje a istým spôsobom aj skultúrňuje prostredie v meste. Samotná zeleň je pritom skultúrňovaná a kultivovaná. Máme tu tak akoby dve verzie „prírody“, jedna je ľudská, statická svojou neustálou kontrolou nad rastlinami v meste, pričom podlieha plánu výsadby, aj druhového zloženia zelene. Prírodnejšia verzia je oveľa jednoduchšia, dynamickejšia svojou neustálou premenlivosťou a hlavne náhodná svojim umiestením.

Výstava nemá kritizovať mestskú výsadbu, ani nemá hovoriť o akejsi lepšej a horšej forme mestskej zelene. Poukazuje len na to, že aj napriek súčasnému trendu prinášania a vytvárania prírody v meste sú miesta, ktoré sú o čosi viac prírodné, spontánne a menej všímané. A aj napriek rozdielnostiam s oficiálnou mestskou výsadbou ide o zaujímavý spôsob skultúrňovania mesta. Chtiac alebo nechtiac.