mb_ludia_post

Michal Klembara

Preflákal štúdiá na Fakulte masmediálnej komunikácie UCM, ale popri tom s niekoľkými spolužiakmi a kamarátmi založili občianske združenie Publikum.sk, ktorého aktivity postupne viedli až k založeniu kultúrneho centra. Popri tom pracoval pre rôzne médiá a kultúrne projekty všelikde na Slovensku či v zahraničí. Vyskúšal si aj prácu pre samosprávu. Okrem riaditeľovania má v Malom Berlíne na starosti aj dramaturgiu, niektoré vzdelávacie aktivity a spolupráce.

Soňa Jakubove

Študovala dejiny umenia na Trnavskej univerzite v Trnave. Počas štúdia pracovala v Kunsthalle Bratislava. Od roku 2017 začala dobrovoľníčiť pri podujatiach občianskeho združenia Publikum.sk. V Malom Berlíne sa spočiatku venovala ekonomickým a administratívnym záležitostiam. Dnes je to predovšetkým organizácia práce centra, produkcia literárnych a divadelných podujatí, PechaKucha Night Trnava, príležitostne kurátorstvo. S Perom Le Kvetom dramaturgicky stojí za festivalom spisovateľov Ypsalon.

Michaela Lehoczká

Študovala pedagogiku umenia na Trnavskej univerzite v Trnave. Od roku 2019 ešte počas štúdia u nás stážovala, pričom sa venovala detským výtvarným workshopom, na ktoré teraz nadväzuje a plánuje rozvíjať detské výtvarné vzdelávanie, napríklad aj letné tábory. Je našou grafičkou a takisto sa podieľa na príprave PechaKucha Night Trnava a na prednáškach o umení pod hlavičkou Raster.

Ján Janočko

Kedysi robil športového redaktora, do Malého Berlína ho však zlákala láska k filmom. V Trnave sa tento Humenčan vyskytol najprv kvôli vysokej škole, aby sa sem po trojročnej pauze vrátil. Na starosti má okrem premietaní aj zábavný program a občas si jeho články môžete prečítať kade-tade po internete, napríklad aj na našom webe.

Petra K. Adamková

Štúdium na Fakulte masmediálnej komunikácie UCM v Trnave ukončila v roku 2016 doktorátom. Počas vysokej školy sa venovala filmovej publicistike, ktorá ju stále vo voľnom čase baví. Organizovaniu podujatí a grafickému dizajnu sa venovala od roku 2009 v občianskom združení Publikum.sk. V kultúrnom centre Malom Berlíne pôsobí od jeho založenia, na starosti má vizuálnu komunikáciu podujatí a centra, spravuje jeho sociálne siete, fotografuje podujatia a tvorí dramaturgiu detských divadelných predstavení.

Július Selnekovič

Ozvučovaniu koncertov a podujatí sa venuje viac ako 10 rokov. Spolupracoval s viacerými ozvučovacími firmami, prednášal na Letnej škole zvuku (2014, 2015 PEVŠ Bratislava) a pracoval ako zvukár pre Mestské kultúrne centrum v Hlohovci. V súčasnosti spolupracuje aj s nahrávacím štúdiom Blazy Records. Okrem ozvučovania koncertov a starostlivosti o technický park Malého Berlína sa podieľa aj na dramaturgii koncertov, najmä cyklu b minor.

Jozef Trnka

Za doteraz nejasných okolností vyštudoval Dejiny a teóriu umenia na Trnavskej univerzite. Nevidel sa však ako kurátor, kunsthistorik či pamiatkár. Po ročnej stáži v kultúrnom centre na juhu Talianska tak hneď nastúpil do Malého Berlína ako technik. Julo ho už niekoľko rokov priúča k ozvučovaniu, ale prischlo mu aj osvetľovanie. Okrem toho má na starosti údržbu priestorov a keďže chcel, venuje sa aj o dobrovoľníkom.

Pero Le Kvet

Vlastným menom Peter Volek je obľúbený kníhkupec, náš externý dramaturg a moderátor s výnimočným prehľadom v súčasnej literatúre. V minulosti viedol série podujatí Literárny večer, neskôr Knižná revue a od roku 2015 s nami pripravuje festival spisovateľov Ypsalon. Na konte má aj niekoľko vlastných kníh. Jeho surreálna rozprávka Chlapec s očami ako hviezdy s ilustráciami Martiny Matlovičovej získala ocenenie Najkrajšia detská kniha jesene 2016.

Michal Mikuláš

Cesta do Malého Berlína mu trvala takmer 20 pracovných rokov. Vydal sa na ňu zo stredu vesmíru, ktorým je v jeho prípade dedinka Majcichov. Prešiel zamestnaniami, ktoré získal komunikačnými a organizačnými schopnosťami a najmä znalosťami angličtiny, francúzštiny a nemčiny. V centre sme naňho hodili všetky otravné backofficeové papierovačky a svoje dlhoročné skúsenosti zúročuje ako manažér prenájmov a služieb. Zatiaľ našiel vo svojom telefóne číslo na každého, komu sme súrne potrebovali zavolať. Zrejme má aj vaše.

Roman Gajdoš

Študoval na Pedagogickej fakulte Trnavskej univerzity, neskôr pokračoval v ateliéri intermédií na Fakulte výtvarných umění na Vysokom učení technickom v Brne. Od roku 2015 je dramaturgom cyklu prednášok Raster, na ktorých sa spolu s hosťami venuje rôznym témam v súčasnom umení. Vyučuje na Katedre pedagogiky výtvarného umenia Pedagogickej fakulty TRUNI. Pôsobí aj ako kurátor a teoretik umenia, pričom je sám aj aktívnym výtvarníkom – maliarom, ktorý vystavuje najmä v domácom a českom prostredí.

Jozef Lenč

Vyučený strojár zo strednej školy a politológ z Trnavskej univerzity. V súčasnosti pôsobí na Katedre filozofie a aplikovanej filozofie Filozofickej fakulty UCM v Trnave. Okrem výučby a vedy organizuje prednášky cyklu Sci-fi filozofia a spoločenské diskusie na pestré témy. Ako občasný moderátor a zaslúžilý politický diskutér spolupracuje s občianskym združením Publikum.sk a Malým Berlínom od roku 2015.

Dominika Chrzanová

Rodená Horehronka, ktorá v Trnave zakotvila pred ôsmimi rokmi. Študovala na Trnavskej univerzite v odbore Dejiny a teórie umenia. S kolektívom Malého Berlína pracuje od roku 2015, odkedy sa podieľa na dramaturgii podujatia PechaKucha Night Trnava a prednášok o umení a architektúre. Ako kurátorka pracovala na príprave menších umeleckých výstav v Kníhkupectve AF. V roku 2019 kurátorsky pripravila výstavu Jozefa Piláta Šuňawood a v roku 2020 zas výstavu fínskych umelcov Entrotopia 2.0, obe v rámci programu kultúrneho centra, no v priestoroch Synagógy – Centra súčasného umenia.

Juraj Kovalčík

Do Trnavy prišiel v roku 2004 na výšku a zatiaľ sa nechystá odísť. Z masmediálnej fakulty sa tiež nechystal odísť, urobil si tam aj doktorát a tri roky učil, no potom bol odídený. Ešte popri štúdiu začal písať necenzurované recenzie filmov pre cinemaview.sk a pomáhať na akciách OZ Publikum.sk. V Malom Berlíne sa stará hlavne o filmové premietka a koncertíky. Neplánoval, že z prokrastinácie na intráku s hudbou a filmami mu vzíde zárobková činnosť. Chcel sa živiť poctivo, ale má slabý charakter.