fbpx

Michal Klembara

Preflákal štúdiá na Fakulte masmediálnej komunikácie UCM, ale popri tom s niekoľkými spolužiakmi a kamarátmi založili občianske združenie Publikum.sk, ktorého aktivity postupne viedli až k založeniu kultúrneho centra. Popri tom pracoval pre rôzne médiá a kultúrne projekty všelikde na Slovensku či v zahraničí. Vyskúšal si aj prácu pre samosprávu. Okrem riaditeľovania má v Malom Berlíne na starosti aj dramaturgiu, niektoré vzdelávacie aktivity a spolupráce.

Soňa Jakubove

Študovala dejiny umenia na Trnavskej univerzite v Trnave. Počas štúdia pracovala v Kunsthalle Bratislava. Od roku 2017 začala dobrovoľníčiť pri podujatiach občianskeho združenia Publikum.sk. V Malom Berlíne sa spočiatku venovala ekonomickým a administratívnym záležitostiam. Dnes je to predovšetkým organizácia práce centra, medzinárodné rezidencie, produkcia literárnych, divadelných a tanečných podujatí, príležitostne kurátorstvo. S Annou Siedykh dramaturgicky stojí za literárnym festivalom Ypsalon a momentálne vedie kurátorský program v Čepan Gallery.

Petra K. Adamková

Štúdium na Fakulte masmediálnej komunikácie UCM v Trnave ukončila v roku 2016 doktorátom. Počas vysokej školy sa venovala filmovej publicistike, ktorá ju stále vo voľnom čase baví. Organizovaniu podujatí a grafickému dizajnu sa venovala od roku 2009 v občianskom združení Publikum.sk. V kultúrnom centre Malom Berlíne pôsobí od jeho založenia, na starosti má vizuálnu komunikáciu podujatí a centra, spravuje jeho sociálne siete, fotografuje podujatia a tvorí dramaturgiu detských divadelných predstavení.

Mária Šimončičová

Rodená Trnavčanka, ktorá sa po niekoľkých rokoch čiastočne vrátila do Trnavy. Vyštudovala manažment kultúry a turizmu v Nitre, kde sa stala každoročnou dobrovoľníčkou na festivale Divadelná Nitra. Podieľala sa na viacerých projektoch – World Music Festival Bratislava alebo projekt Nitra 2026. Okrem toho pracovala pre ÚĽUV ako koordinátorka pre kreatívne centrá a tiež pre Ministerstvo kultúry SR, kde sa zaoberala politikami pre kultúrny a kreatívny priemysel.

Michal Mikuláš

Cesta do Malého Berlína mu trvala takmer 20 pracovných rokov. Vydal sa na ňu zo stredu vesmíru, ktorým je v jeho prípade dedinka Majcichov. Prešiel zamestnaniami, ktoré získal komunikačnými a organizačnými schopnosťami a najmä znalosťami angličtiny, francúzštiny a nemčiny. V centre sme naňho hodili všetky otravné backofficeové papierovačky a svoje dlhoročné skúsenosti zúročuje ako manažér prenájmov a služieb. Zatiaľ našiel vo svojom telefóne číslo na každého, komu sme súrne potrebovali zavolať. Zrejme má aj vaše.

Michaela Lehoczká

Študovala pedagogiku umenia na Trnavskej univerzite v Trnave. Od roku 2019 ešte počas štúdia u nás stážovala, pričom sa venovala detským výtvarným workshopom, na ktoré teraz nadväzuje a plánuje rozvíjať detské výtvarné vzdelávanie, napríklad aj letné tábory. Je našou grafičkou a takisto sa podieľa na príprave PechaKucha Night Trnava a na prednáškach o umení pod hlavičkou Raster.

Anna Siedykh

Pochádza z Kyjeva na Ukrajine. V 17tich sa rozhodla skúsiť štúdium na Slovensku a nečakane sa zamilovala do tunajšej kultúry. Rok študovala  európske kultúrne štúdiá na Univerzite Mateja Bela. Vždy ju to ale ťahalo k písaniu a novinárčine, preto sa rozhodla prestúpiť na Fakultu masmediálnej komunikácie v Trnave, kde úspešne ukončila bakalárske štúdium. Ešte počas neho stážovala v Malom Berlíne, kde sa doteraz venuje hlavne literárnemu festivalu Ypsalon a podujatiam venujúcim sa Ukrajine. Po bakalárskom štúdiu sa rozhodla vrátiť do Kyjeva, kde momentálne študuje literatúru a literárnu vedu. Pracuje ako prekladateľka a novinárka. Vo voľnom čase píše básne.

Viktor Drábek

DJ, producent a promotér z Trnavy, ktorý pravidelne prispieva do lokálnej kultúry práve skrz klubové eventy. V Malom Berlíne pôsobí ako technik. Hudobnej produkcii sa venuje už pätnásť rokov. Hráva prevažne z vinylu a preferuje používanie analógových mašín. Profesne sa venuje vyučovaniu DJ-ingu v hudobnej škole, video produkcii, zvučeniu, sound designu a v osobnom živote je to veľký nadšenec rôznych hudobných médií a technologických vychytávok.

Radovan Jom

Vyštudoval žurnalistiku na UKF v Nitre. Nikdy sa jej však nevenoval a vždy robil všetko pre to, aby sa mohol venovať svojej najväčšej záľube, a to hudbe. Hral a hrá v kapelách, organizuje a spoluorganizuje koncerty, pomáha kapelám na turné s bookingom. Ako doma sa cíti v DIY scéne a undergrounde a teraz v Malom Berlíne zisťuje, ako fungujú veci v inštitúcii.

Július Selnekovič

Ozvučovaniu koncertov a podujatí sa venuje viac ako 10 rokov. Spolupracoval s viacerými ozvučovacími firmami, prednášal na Letnej škole zvuku (2014, 2015 PEVŠ Bratislava) a pracoval ako zvukár pre Mestské kultúrne centrum v Hlohovci. V súčasnosti spolupracuje aj s nahrávacím štúdiom Blazy Records. Okrem ozvučovania koncertov a starostlivosti o technický park Malého Berlína sa podieľa aj na dramaturgii koncertov, najmä cyklu b minor.

Pero Le Kvet

Vlastným menom Peter Volek je obľúbený kníhkupec, náš externý dramaturg a moderátor s výnimočným prehľadom v súčasnej literatúre. V minulosti viedol série podujatí Literárny večer, neskôr Knižná revue a od roku 2015 s nami pripravuje festival spisovateľov Ypsalon. Na konte má aj niekoľko vlastných kníh. Jeho surreálna rozprávka Chlapec s očami ako hviezdy s ilustráciami Martiny Matlovičovej získala ocenenie Najkrajšia detská kniha jesene 2016.

Roman Gajdoš

Študoval na Pedagogickej fakulte Trnavskej univerzity, neskôr pokračoval v ateliéri intermédií na Fakulte výtvarných umění na Vysokom učení technickom v Brne. Od roku 2015 je dramaturgom cyklu prednášok Raster, na ktorých sa spolu s hosťami venuje rôznym témam v súčasnom umení. Vyučuje na Katedre pedagogiky výtvarného umenia Pedagogickej fakulty TRUNI. Pôsobí aj ako kurátor a teoretik umenia, pričom je sám aj aktívnym výtvarníkom – maliarom, ktorý vystavuje najmä v domácom a českom prostredí.

Jozef Lenč

Vyučený strojár zo strednej školy a politológ z Trnavskej univerzity. V súčasnosti pôsobí na Katedre filozofie a aplikovanej filozofie Filozofickej fakulty UCM v Trnave. Okrem výučby a vedy organizuje prednášky cyklu Sci-fi filozofia a spoločenské diskusie na pestré témy. Ako občasný moderátor a zaslúžilý politický diskutér spolupracuje s občianskym združením Publikum.sk a Malým Berlínom od roku 2015.