mb_ludia_post

Michal Klembara

Preflákal štúdiá na Fakulte masmediálnej komunikácie UCM, ale popri tom s niekoľkými spolužiakmi a kamarátmi založili občianske združenie Publikum.sk, ktorého aktivity postupne viedli až k založeniu kultúrneho centra. Popri tom pracoval pre rôzne médiá a kultúrne projekty všelikde na Slovensku či v zahraničí. Vyskúšal si aj prácu pre samosprávu. Okrem riaditeľovania má v Malom Berlíne na starosti aj dramaturgiu, niektoré vzdelávacie aktivity a spolupráce.

Soňa Jakubove

Študovala dejiny umenia na Trnavskej univerzite v Trnave. Počas štúdia pracovala v Kunsthalle Bratislava. Od roku 2017 začala dobrovoľníčiť pri podujatiach občianskeho združenia Publikum.sk. V Malom Berlíne sa spočiatku venovala ekonomickým a administratívnym záležitostiam. Dnes je to predovšetkým organizácia práce centra, produkcia literárnych a divadelných podujatí, PechaKucha Night Trnava, príležitostne kurátorstvo. S Perom Le Kvetom dramaturgicky stojí za festivalom spisovateľov Ypsalon.

Petra K. Adamková

Štúdium na Fakulte masmediálnej komunikácie UCM v Trnave ukončila v roku 2016 doktorátom. Počas vysokej školy sa venovala filmovej publicistike, ktorá ju stále vo voľnom čase baví. Organizovaniu podujatí a grafickému dizajnu sa venovala od roku 2009 v občianskom združení Publikum.sk. V kultúrnom centre Malom Berlíne pôsobí od jeho založenia, na starosti má vizuálnu komunikáciu podujatí a centra, spravuje jeho sociálne siete, fotografuje podujatia a tvorí dramaturgiu detských divadelných predstavení.

Július Selnekovič

Ozvučovaniu koncertov a podujatí sa venuje viac ako 10 rokov. Spolupracoval s viacerými ozvučovacími firmami, prednášal na Letnej škole zvuku (2014, 2015 PEVŠ Bratislava) a pracoval ako zvukár pre Mestské kultúrne centrum v Hlohovci. V súčasnosti spolupracuje aj s nahrávacím štúdiom Blazy Records. Okrem ozvučovania koncertov a starostlivosti o technický park Malého Berlína sa podieľa aj na dramaturgii koncertov, najmä cyklu b minor.

Michaela Lehoczká

Študovala pedagogiku umenia na Trnavskej univerzite v Trnave. Od roku 2019 ešte počas štúdia u nás stážovala, pričom sa venovala detským výtvarným workshopom, na ktoré teraz nadväzuje a plánuje rozvíjať detské výtvarné vzdelávanie, napríklad aj letné tábory. Je našou grafičkou a takisto sa podieľa na príprave PechaKucha Night Trnava a na prednáškach o umení pod hlavičkou Raster.

Michal Mikuláš

Cesta do Malého Berlína mu trvala takmer 20 pracovných rokov. Vydal sa na ňu zo stredu vesmíru, ktorým je v jeho prípade dedinka Majcichov. Prešiel zamestnaniami, ktoré získal komunikačnými a organizačnými schopnosťami a najmä znalosťami angličtiny, francúzštiny a nemčiny. V centre sme naňho hodili všetky otravné backofficeové papierovačky a svoje dlhoročné skúsenosti zúročuje ako manažér prenájmov a služieb. Zatiaľ našiel vo svojom telefóne číslo na každého, komu sme súrne potrebovali zavolať. Zrejme má aj vaše.

Jozef Trnka

Za doteraz nejasných okolností vyštudoval Dejiny a teóriu umenia na Trnavskej univerzite. Nevidel sa však ako kurátor, kunsthistorik či pamiatkár. Po ročnej stáži v kultúrnom centre na juhu Talianska tak hneď nastúpil do Malého Berlína ako technik. Julo ho už niekoľko rokov priúča k ozvučovaniu, ale prischlo mu aj osvetľovanie. Okrem toho má na starosti údržbu priestorov a keďže chcel, venuje sa aj o dobrovoľníkom.

Pero Le Kvet

Vlastným menom Peter Volek je obľúbený kníhkupec, náš externý dramaturg a moderátor s výnimočným prehľadom v súčasnej literatúre. V minulosti viedol série podujatí Literárny večer, neskôr Knižná revue a od roku 2015 s nami pripravuje festival spisovateľov Ypsalon. Na konte má aj niekoľko vlastných kníh. Jeho surreálna rozprávka Chlapec s očami ako hviezdy s ilustráciami Martiny Matlovičovej získala ocenenie Najkrajšia detská kniha jesene 2016.

Roman Gajdoš

Študoval na Pedagogickej fakulte Trnavskej univerzity, neskôr pokračoval v ateliéri intermédií na Fakulte výtvarných umění na Vysokom učení technickom v Brne. Od roku 2015 je dramaturgom cyklu prednášok Raster, na ktorých sa spolu s hosťami venuje rôznym témam v súčasnom umení. Vyučuje na Katedre pedagogiky výtvarného umenia Pedagogickej fakulty TRUNI. Pôsobí aj ako kurátor a teoretik umenia, pričom je sám aj aktívnym výtvarníkom – maliarom, ktorý vystavuje najmä v domácom a českom prostredí.

Jozef Lenč

Vyučený strojár zo strednej školy a politológ z Trnavskej univerzity. V súčasnosti pôsobí na Katedre filozofie a aplikovanej filozofie Filozofickej fakulty UCM v Trnave. Okrem výučby a vedy organizuje prednášky cyklu Sci-fi filozofia a spoločenské diskusie na pestré témy. Ako občasný moderátor a zaslúžilý politický diskutér spolupracuje s občianskym združením Publikum.sk a Malým Berlínom od roku 2015.