fbpx

Rezidencia v New Yorku: spoznaj umeleckú komunitu a posuň svoju kariéru

Jedinečnú výzvu pre rezidenciu určenú slovenským kurátorom a kultúrnym profesionálom nedávno ohlásilo kultúrne centrum Malý Berlín. Program pripravili v spolupráci s brooklynskou organizáciou Residency Unlimited a mal by pokračovať aj v nasledujúcich rokoch.

„Nezvyčajné na nej je, že nie je určená umelcom, ale pre kurátorov a  kultúrnych manažérov, či výskumníkov a kritikov. Je to podpora vo výskume alebo v sieťovaní, v tvorbe nových kontaktov v zahraničí. Tie sú totiž v kultúre a umení obrovskou výhodou,“ hovorí Soňa Jakubove z kultúrneho centra Malý Berlín.

Open call je otvorený profesionálom žijúcim na Slovensku. Rezidencia bude dvojmesačná a prebehne počas mesiacov október a november. Prihlasovanie je otvorené do 3. júla.

Spoznaj newyorskú umeleckú scénu

Rezidencia nie je tematicky ohraničená. „Skôr je to o procese, o príležitosti na dva mesiace vycestovať a venovať sa v novom prostredí nielen svojim rozbehnutým projektom, ale inšpirovať sa skúsenosťou, ktorú prinesie miestna komunita,“ hovorí Soňa Jakubove.

Partnerská organizácia Residency Unlimited sa rezidenciám venuje dlhodobo. Prevádzkuje aj multifunkčný priestor, ktorý funguje ako miesto stretávania sa. Konajú sa tu verejné podujatia vrátane diskusií, premietaní, predstavení a výstav. Umelci a kurátori sa tu stretávajú so zamestnancami Residency Unlimited, pracujú na výskume alebo tvoria diela.

„Spolupráca začala vznikať pred viac ako dvoma rokmi a podarilo sa nám ju dohodnúť aj vďaka osobným stretnutiam v New Yorku,“ vysvetľuje ďalej Soňa Jakubove a dodáva, že sú zvedaví, kto sa prihlási a ako vybraný uchádzač využije túto príležitosť. „Ísť na dva mesiace do New Yorku určite pôsobí ako veľká, ale aj náročná výzva. Preto sme radi, že spolupracujeme práve s Residency Unlimited, ktorá má bohaté skúsenosti a svojich rezidentov vedia zapojiť aj do svojho programu, aj ich zoznámiť s miestnou umeleckou scénou.“

Rozhodnúť sa treba do 3. júla

Veľkým lákadlom – okrem samotnej kultúrnej scény v New Yorku – bude zaiste aj štipendium, zabezpečené ubytovanie a preplatenie cestovných nákladov. Program môže takéto štedré podmienky poskytnúť vďaka finančnej podpore z verejných zdrojov od hlavného partnera Fondu na podporu umenia, Generálneho konzulátu SR v New Yorku a Ministerstva zahraničných vecí SR.

Rezidencia v New Yorku so sebou prináša aj pochopiteľné nároky. Uchádzači musia mať aspoň päťročné skúsenosti v oblasti súčasného umenia a kultúry. Nevyhnutná je znalosť anglického jazyka a hoci predchádzajúce skúsenosti s medzinárodnými projektami môžu byť pri výbere uchádzačov nápomocné, nie sú podmienkou.

Podrobnosti otvorenej výzvy, výšky štipendia, očakávané výstupy projektu a prihláška sú dostupné v podrobnostiach open callu. Výzva je otvorená do 3. júla 2023.