fbpx

Antena Works! – Leadership 2.0

31. marca 2022
— Hlavná sála

Anténa pozýva na workshop o tom, ako viesť ostatných a nechať sa viesť pre ľudí, ktorí pôsobia v oblasti kultúry.

  • registrácia: 9.30 h
  • workshop: 10.00 h h- 17.00 h
  • kapacita workshopu: 15 ľudí

Program sa zameriava na praktické komunikačné postupy pri presvedčovaní a získavaní ostatných. Cez cvičenia si odskúšame, ako môžeme postupovať v rôznych typoch inštitúcii v prípade možnej aj v prípade chýbajúcej podpory zo strany vedenia. Ukážeme si a precvičíme techniky motivovania (motivácie pre spoločnú prácu v tíme, motivácia v prípade prepracovania a hrozby vyhorenia a motivácia ľudí pri rastovom nastavení). Povieme si (a pomocou videoukážok rozanalyzujeme), ako komunikovať v medzigeneračných tímoch (v komunikácii s boomermi, ľuďmi z generácie Y a z generácie Alfa). A pomocou mini-testu odhalíme vlastný líderský štýl.

Kurz povedie Dušan Ondrušek, odborník s viac ako 30-ročnou vlastnou líderskou skúsenosťou. Zameriava sa na oblasť organizačného rozvoja, efektívnu komunikáciu a tvorivosť, ako aj na alternatívne spôsoby riešenia konfliktov. V týchto témach publikoval viacero kníh.

Lektor – Dušan Ondrušek
Senior tréner a konzultant, ktorý v roku 1991 založil organizáciu PDCS a potom ju viedol vyše 20 rokov. Pôvodne pracoval ako psychológ, venoval sa poradenstvu a terapii ľudí, ktorí potrebovali pomoc na životnej ceste. Učil, venoval sa výskumu altruizmu a účinnosti rôznych typov tréningov.

Od roku 1990 sa trénersky a konzultačne zameriava prevažne na oblasť zmierovania komunitných konfliktov, nenásilnú komunikáciu, organizačný rozvoj, otázky participatívneho vzdelávania a rozhodovania. Má bohaté medzinárodné skúsenosti s realizáciou programov zameraných na prevenciu a riešenie konfliktov a ako tréner a facilitátor doteraz viedol vyše 2000 tréningov v štyridsiatke krajín.

Vstup na toto podujatie je povolený len účastníkom s respirátormi. V Malom Berlíne robíme všetko pre zdravie divákov. Prečítajte si o našich krokoch aj nad rámec povinných opatrení, ktoré zvyšujú bezpečnosť kultúrnych podujatí.