fbpx

Čo s biologickým odpadom?

30. januára 2019
— Hlavná sála

Na prvej prednáške, ktorou chceme spolu s Priateľmi Zeme – SPZ prispieť svojou troškou k zmene a záchrane našej planéty, sa dozvieme, čo s biologickým odpadom.

Biologický odpad je často skloňovaná téma, pri ktorej je najjednoduchšie začať od seba. Len treba o týchto možnostiach vedieť. Preto sa s Braňom Moňokom budeme primárne venovať kompostovaniu, jeho možnostiach, význame a druhoch. Samozrejme, bude priestor na otázky z publika.

Predpredaj vstupeniek prebieha na MaxiTicket.sk.

Priatelia zeme – SPZ pôsobia od roku 1996 ako neziskové občianske združenie chrániace životné prostredie a prírodu na Slovensku aj v európskom kontexte. Zameriavajú sa na dve témy: minimalizáciu znečisťovania prostredia odpadmi a toxickými látkami a venujú sa aj podpore udržateľných riešení v prípade ďalších ekologických problémov a ich ekonomickým a sociálnym súvislostiam.

Branislav Moňok je štatutárny zástupca organizácie PZ – SPZ, venuje sa riadeniu projektov a informačných kampaní, zavádzaniu prvkov a koncepcií Zero Waste do praxe, poradenstvu v oblasti triedeného zberu odpadov a mnohým ďalším aktivitám. Všetko, čo prednáša, má vyskúšané na vlastnej koži.

Mediálni partneri: trnava-live.sk, Trnavské rádio, Trnavský Hlas, Mesto Trnava, Trnava