fbpx

Dnes nie je škola 2023 — konferencia o neformálnom vzdelávaní

17. mája 2023
— Hlavná sála, Malá sála

Pozývame na konferenciu o neformálnom vzdelávaní s cieľom prepojiť trnavské základné a stredné školy, nielen medzi sebou, ale aj s inštitúciami a projektami, ktoré sa venujú neformálnemu vzdelávaniu. Vítame učiteľov druhého stupňa základných a stredných škôl Trnavského kraja. Poďme spolu vytvoriť informačno-vzdelávací okruh.

Pre koho je konferencia určená?
Konferenciu cielime na učiteľov druhého stupňa základných a stredných škôl Trnavského kraja s úmyslom vytvoriť informačno-vzdelávací okruh.

Miesto konania: Štefániková 4, Trnava, Malý Berlín

PROGRAM

Program konferencie sme rozdelili na niekoľko častí, ktoré sa skladajú s diskusných blokov, prípadových štúdií, krátkych prednášok a neformálneho prehlbovania vzťahov a kontaktov.

13. 00 h | registrácia

13.30 h | Diskusia: Závislosti mládeže

Hostia:
 • Dominika O. Rajznerová (psychologička, vedúca Káčko Trnava),
 • Ivan Karbula (primár psychiatrického oddelenia Fakultnej nemocnice v Trnave)

14.30 h | Coffee break

14:45 h | prezentácie
Prvé kolo krátkych, ale informačne nabitých, prezentácií rôznych inštitúcií aktívnych v neformálnom vzdelávaní.

 • Téma: občianstvo, demokracia a životné prostredie
  • Inštitút pre aktívne občianstvo | Školy, ktoré menia svet
  • Nadácia otvorenej spoločnosti | Otvorené školy
  • Živica | Hurá von
  • Nadácia Milana Šimečku | Vedieť nestačí

15.35 h | Coffee break

15.50 h | prezentácie
Druhý blok krátkych, ale informačne nabitých, prezentácií rôznych inštitúcií aktívnych v neformálnom vzdelávaní.

 • Téma: oblasť umenia a kultúry, sebarozvoj a duševné zdravie
  • Liga za duševné zdravie
  • Medzinárodná cena vojvodu z Edinburghu
  • Oddelenie galerijnej pedagogiky Slovenskej národnej galérie
  • Platforma dobrovoľníckych centier a organizácií
  • Trnavský samosprávny kraj – TalentCentrum

16.40 h | Coffee break

16.50 h | Diskusia: Ako a kto tvorí vzdelávací obsah na sociálnych sieťach?
Predstavia sa súčasní autori podcastov a vzdelávacích influencerských profilov na sociálnych sieťach.

Hostia:

 • Ivana Šaturová (zmudri.sk),
 • Peter Dubóczi (infosecurity.sk),
 • Ivan Gábriš (Vedecké okienko)

17.50 h | Coffee break

18.00 h | prípadové štúdie
V neposlednom rade sme do programu pozvali dva projekty, ktoré svoje úspechy v prístupe k mládeži predstavia formou dlhšej prípadovej štúdie.

  1. Post Bellum
  2. Divadlo Jána Palárika v Trnave

19.00 h | networking
Popri nabitom programe bude počas prestávok a na záver programu dostatok príležitostí pre nadväzovanie vzťahov a spoluprác.


Čo je to konferencia neformálneho vzdelávania – Dnes nie je škola?
Škola nemá byť iba formálnym presunom vedomostí, ale i výchovno-vzdelávaciou inštitúciou, ktorá vie správne reagovať na aktuálne problémy spoločnosti, spracúvať ich a adekvátne ich sprostredkovať žiakom. Konferencia Dnes nie je škola vzniká nielen z potreby orientovať sa v širokej ponuke neformálneho vzdelávania, ale najmä otvárať témy, ktoré prinášajú nové spoločenské výzvy, všadeprítomné médiá a technológie. Do programu pozývame široké spektrum pracovníkov a odborníkov pracujúcich s mládežou. Väčšina z nich sa zameriava na neformálne vzdelávanie a vedia ponúknuť inšpiráciu školám v tom, ako inovatívne pristupovať k výučbe.

Prečo ju usporadúvame a čo je našim cieľom?
Chceme prepojiť trnavské základné a stredné školy, nielen medzi sebou, ale aj s inštitúciami a projektami, ktoré sa venujú neformálnemu vzdelávaniu. Cieľom je ponúknuť inšpiráciu pri zážitkovom vzdelávaní žiakov, a to aj prostredníctvom vzdelávania učiteľov, ale i ponúknuť lepšie priestorové kapacity a vybavenie kultúrneho centra pre aktivity neformálneho učenia žiakov (napríklad na premietanie dokumentov, prednášky s odborníkmi, vzdelávaco-zábavné workshopy).