fbpx

Etika umelej inteligencie: Otázky a výzvy

9. apríla 2024
— Hlavná sála

Umelá inteligencia (AI) mení rôzne aspekty ľudskej spoločnosti, ako je hospodárstvo, zdravie,
vzdelávanie, bezpečnosť a zábava. Popri výhodách a príležitostiach však AI predstavuje aj významné etické výzvy a riziká, ako sú porušovanie súkromia, diskriminácia, zaujatosť, nedostatočná transparentnosť, zodpovednosť a narušovanie ľudskej dôstojnosti.
Tieto problémy môžu narušiť dôveru verejnosti v AI a môžu mať aj sociálne a právne dôsledky. Preto je nevyhnutné zabezpečiť, aby sa AI vyvíjala a používala eticky a zodpovedným spôsobom.

Cieľom tejto prednášky je poskytnúť komplexný a kritický prehľad hlavných etických otázok a výziev vyplývajúcich z vývoja, zavádzania a používania systémov AI. Taktiež budú rozobraté niektoré z existujúcich rámcov a zásad etiky UI, ako sú napríklad tie, ktoré navrhol Európsky
Komisia, IEEE a OECD.
Prof. RNDr. Jiří Pospíchal, DrSc. na prednáške poukáže na nedostatky a obmedzenia, ktoré je potrebné riešiť ohľadom zavádzania a používania systémov AI.