fbpx

Medzivojnová architektúra v Užhorode

4. júna 2024
— Hlavná sála

Ako slovenskí architekti vplývali na architektúru na Ukrajine? Dozvieme sa na prednáške našej rezidentky Liny Degtyaryovej z Užhorodu.

Podkarpatská Rus sa podľa výsledkov demokratických stretnutí a podľa rozhodnutí mierovej dohody zo Saint-Germain stala v roku 1919 súčasťou 1. ČSR. V mestách a obciach regiónu, predovšetkým v jeho hlavnom meste Užhorod, sa začiatkom 20. rokov minulého storočia začala rozsiahla výstavba a rozvoj všetkých typov infraštruktúry.
Tieto procesy sa časovo zhodovali s konvenčným datovaním rozšírenia moderny v Európe a zvyšku sveta – architektúry novej doby. Českí a slovenskí architekti boli tvorcami novej architektúry na úrovni najznámejších architektonických škôl. Na príklade Užhorodu uvidíme, ako sa realizovali ich nové myšlienky a štátna politika republiky v oblasti urbanizmu.

Lina Degtyaryova
je historička architektúry, ktorá sa zaoberá architektúrou a umením 19. a 20. storočia Strednej a Východnej Európy. Je doktorandka a lektorka Katedry archeológie, etnológie a kulturológie Užhorodskej národnej univerzity. Jej dizertačná práca sa venuje medzivojnovým urbanistickým procesom a dejinám architektúry v Užhorode. Je spoluzakladateľkou mimovládnej organizácie a projektu Uzhhorod Modernism.