fbpx

Noc filozofie 2023

23. novembra 2023
— Malá sála
Vstupné:
— zdarma

Katedra filozofie FF TU v Trnave v spolupráci s Katedrou filozofie a aplikovanej filozofie FF UCM v Trnave, s časopisom pre humanitné vedy Ostium, so Slovenským filozofickým združením pri SAV v Bratislave a s kultúrnym centrom Malý Berlín pozývajú na podujatie:

18.00 h – KTO BOL GIANNI VATTIMO?

19. septembra tohto roku zomrel taliansky postmoderný filozof a politik Gianni Vattimo, známy nielen svojimi tézami o oslabenom myslení, ale aj politickými aktivitami na pôde Európskeho parlamentu. Na reflexiu jeho myslenia sme pozvali Andreja Rajského z Pedagogickej fakulty TU v Trnave, ktorý sa Vattimovej filozofii dlhodobo venuje. Moderuje Anton Vydra.

19.00 h – ŽIJEME V DOBE CYNIKOV?

Diskusia troch pedagógov zaoberajúcich sa antickým filozofickým myslením sa bude venovať rozdielom medzi starovekým kynizmom a dnešným cynizmom. Diskutovať na túto tému budú Jaroslav Cepko z Filozofickej fakulty UMB v Banskej Bystrici, Michal Zvarík z Filozofickej fakulty TU v Trnave a Matúš Porubjak z Filozofickej fakulty UCM v Trnave.

20.00 h – FILOZOFIA A GENETIKA

Popularizačná prednáška o dôležitej téme začleňovania verejnosti do regulácie dedičného editovania génov. O svojom výskume bude hovoriť doktorand filozofie Kristián Valachovič z Filozofickej fakulty UCM v Trnave.