Piešťanský a trnavský funkcionalizmus

  • 12. november 2018
  • — 19:00 — Veľká sála
  • Vstupné:
  • — 2 €

Z tohtoročnej série prednášok o architektúre, ktorej lektorom je architekt Mgr. art. Martin Zaiček, prinášame v poradí už druhú. Tentoraz zablúdime aj trocha za hranice Trnavy.

Mestá Trnava a Piešťany majú k sebe blízko nielen geograficky. Ich architektúru v období medzi svetovými vojnami spolutvorili najvýznamnejší domáci architekti tej doby. V prednáške s autorom publikácie C20: sprievodca architektúrou sa pozrieme na pamiatky funkcionalizmu nášho regiónu.

Mgr. art. Martin Zaiček je architekt a doktorand na Fakulte architektúry STU. Venuje sa dedičstvu architektúry 20. storočia na Slovensku, predovšetkým architektúre pre rekreáciu v medzivojnovom a povojnovom období.

Podujatie z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.

Mediálni partneri: trnava-live.sk, Trnavské rádio, Trnavský Hlas, Trnava, Mesto Trnava.