fbpx

Raster: FOLK-LORE | Barbora K. Geržová

28. marca 2023
— Hlavná sála
Vstupné:
— v deň podujatia: 2 €
Online predaj: MaxiTicket.sk

Pod hlavičkou RASTER uvádzame prednášky venované vizuálnemu umeniu. Ich lektorom je výtvarník a pedagóg Roman Gajdoš, ktorý si pozýva hostí a spolu diskutujú o zámeroch, efektoch či podobách výtvarného umenia. Tentoraz privítame Barboru Kurek Geržovú.

Barbora predstaví výstavný projekt FOLK-LORE. Projekt je kritickým čítaním špecifického fenoménu – folklóru, ktorý poznačil charakter našej kultúry a je vnímaný ako súčasť slovenskej identity. Zámerom však nie je prezentovať tieto tradičné hodnoty, ale nanovo prehodnotiť zakódované stereotypné uvažovanie o tradičnej ľudovej spoločnosti, postavení ženy a muža v nej a to prostredníctvom modelových diel domácich autoriek a autorov 20. a 21. storočia s dôrazom na súčasnosť.

Barbora Kurek Geržová
je kritička a kurátorka, venuje sa súčasnému umeniu a umeniu druhej polovice 20. storočia. Vyštudovala Dejiny umenia a kultúry na Trnavskej univerzite. Od roku 2006 pracuje v Nitrianskej galérii na pozícii odborno-výskumnej pracovníčky. Je kurátorka Zbierky maľby a podieľa sa na formovaní akvizičnej politiky. Pripravila niekoľko desiatok monografických a tematických domácich i zahraničných výstav. Od roku 2011 je členkou slovenskej sekcie AICA (Medzinárodnej asociácie kritikov umenia registrovanej pri UNESCO v Paríži). V roku 2018 získala cenu Nitrianska Lunica.