fbpx

Pod hlavičkou Raster uvádzame prednášky venované vizuálnemu umeniu.

Ich lektorom je výtvarník a pedagóg Roman Gajdoš, ktorý si pravidelne pozýva hostí a spolu diskutujú o zámeroch, efektoch či podobách výtvarného umenia. Pozvanie do Rastra tentoraz prijala Ľudmila Kasaj Poláčková.

Ľudmila Kasaj Poláčková kurátorka Nitrianskej galérie, predstaví svoju prácu, pre jktorú je príznačný uvoľnený kurátorský rukopis. Vo výstavných projektoch prezentuje polohu kurátora-kreátora, na čo nadväzujú aj jej publikačné aktivity, kde z tradične zaužívaného neosobného písania samovoľne prešla k písaniu osobnému.

Prednášku budeme streamovať na facebookovej stránke Malého Berlína.