fbpx

Raster: Rozšírené pole architektúry

7. decembra 2022
Vstupné:
— zdarma

Tentoraz privítame vizuálneho umelca, ktorý vo svojom výskume hľadá prepojenia medzi performanciou a architektúrou, Viktora Fučeka.

Pod hlavičkou Raster uvádzame prednášky venované vizuálnemu umeniu. Ich lektorom je výtvarník a pedagóg Roman Gajdoš, ktorý si pozýva hostí a spolu diskutujú o zámeroch, efektoch či podobách výtvarného umenia.

V diskusii nám Viktor Fuček priblíži jeho dlhodobý projekt zameraný na prepojenie performancie s architektúrou či urbanizmom. Porozpráva nám o psychosomatickom vnímaní priestoru a o tom, ako nad ním premýšľať na základe zapojenia senzorického aparátu.

MgA. Ing. arch. Viktor Fuček, ArtD.

Je vizuálny umelec, ktorý vo svojom výskume hľadá prepojenia medzi performanciou a architektúrou. Študoval výtvarné umenie na Akadémii výtvarných umění v Prahe, Australian National University v Canberre, Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave a architektúru na Slovenskej technickej univerzite v Bratislave. Momentálne pôsobí ako asistent na Fakulte výtvarých umení Akadémie umení v Banskej Bystrici, kde vedie performatívny kolektív študentov Au.naki a ako výskumník na projekte performatívneho mapovania urbánnych štruktúr na Universität für angewandte Kunst vo Viedni, kde vedie aj rôzne kurzy a workshopy. Taktiež je aktívnym členom Public Space Lab v Prahe zameraného na alternatívne prístupy v rámci verejného priestoru.

Podujatie bude možné pozerať online na fb/MalyBerlin.